Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής Δήμου Κεφαλονιάς

Λαική Συσπείρωση

Λαική Συσπείρωση

Η Λαϊκή Συσπείρωση ενημερώνει σχετικά με τις αποφάσεις της πρόσφατης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς .

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :

1.Εκλογή Α/προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπου ψηφίσαμε λευκό.

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού που μεταξύ άλλων :

α.) αφορούσε την εκλογική αποζημίωση (Μάιος 2014) των Δημοτικών υπαλλήλων, θέμα που είχαμε φέρει για συζήτηση στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής και είχε απορριφθεί.

Η πρόταση μας ήταν η άμεση καταβολή του  στους δικαιούχους, αλλά και να καταγγελθεί η κυβέρνηση που εδώ και 4 μήνες δεν στέλνει 14.000 ευρώ για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε μόνο από την ΛΣ.

β.) Σχετικά με τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί από ιδιώτες στον Ερανικό Λογαριασμό του Δήμου για τους σεισμούς (ΚΑΕ 1412) αποκαλύφθηκε ότι  Δημοτική Αρχή και  κυβέρνηση  δεν έχουν κάνει τίποτα ώστε να εκταμιευθούν τα χρήματα (περίπου 61.000ευρώ).

γ.) Δημοτική πλειοψηφία και  Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά ψήφισαν μαζί, να πληρωθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό (δηλαδή από τον λαό της Κεφαλονιάς) το ποσό των 5.000ευρώ (ΚΑΕ 00.6434.02) για την σίτιση κρατικών υπαλλήλων (ΕΜΑΚ) τις ημέρες των σεισμών.

Η  πρόταση μας ήταν ότι   πρέπει να τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός.

3.Για το έργο ασφαλτόστρωσης του δρόμου στο Καλόν Όρος  ο ελεγκτής επίτροπος αποφάσισε(σχετ.17418/1421,05.09.2014) ότι δεν είναι σύννομο να γίνει με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων και δεν ενέκρινε την συμβασιοποίηση (που σημαίνει ότι δεν θα εκτελεστεί άμεσα) γιατί έπρεπε να γίνει με ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Η πρόταση μας στην συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής στις 15.07.2014 ήταν  «…ότι το παραπάνω έργο έπρεπε ήδη να είχε εκτελεστεί αφού έχουν περάσει 51/2 μήνες από τους σεισμούς γιατί είναι απολύτως αναγκαίο για τον λαό της περιοχής αλλά και για τους επισκέπτες. Η Δημοτική αρχή έπρεπε εκ των προτέρων να είχε προνοήσει για την δημοπράτηση του με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό. Οι ευθύνες ανήκουν αποκλειστικά σε κυβέρνηση, ΠΙΝ και Δημοτική αρχή Κεφαλονιάς…».

4.Για τα έργα  του ΕΣΠΑ  : α. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» του πρώην Δήμου Αργοστολίου (περίοδος 2010) β. «ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ» του πρώην Δήμου Ερίσσου (περίοδος 2002-2006) επιβλήθηκε πρόστιμο ( σχετ. απόφ. 39290/Α.Πλ. 6019/30.07.2014 και 39304/Α.Πλ. 6020/30.07.2014 του Υπουργού Ανάπτυξης) λόγω παραβίασης των όρων από τις αντίστοιχες Δημοτικές αρχές, δηλαδή επιστροφή  455.417,80ευρώ που θα πληρώσει ο Δημοτικός προϋπολογισμός κατά συνέπεια ο λαός της Κεφαλονιάς.

Η πρόταση μας ήταν να γίνουν ένδικα μέσα για την μη επιστροφή τους και σε περίπτωση αρνητικής κατάληξης να ζητηθεί από την κυβέρνηση κρατική χρηματοδότηση με το αντίστοιχο ποσό.