Ένταξη του Δήμου Κεφαλλονιάς στο Εθνικό Δημοτολόγιο

Δημαρχείο Κεφαλλονιάς

Δημαρχείο Κεφαλλονιάς

Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι πραγματοποιήθηκε η Ένταξη του Δήμου Κεφαλλονιάς στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Η ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Δημοτολόγιο αποτελεί γεγονός, έπειτα από την επιτυχημένη προσπάθεια των υπαλλήλων του για βελτίωση των δεδομένων του δημοτολογίου και τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

To Εθνικό Δημοτολόγιο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των Δήμων και Κοινοτήτων της Χώρας. Έργο εθνικής εμβέλειας και μεγάλης σπουδαιότητας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Χώρας, το οποίο θα συμβάλλει άμεσα στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι Δημότες του Δήμου μας, μετά την ένταξη του συνόλου των Δήμων στην Ελλάδα στο Εθνικό Δημοτολόγιο, θα έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά από όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται.

email