Επερώτηση για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρίου

ΚΚΕ

ΚΚΕ

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να συγχωνεύσει – καταργήσει την Ιακωβάτειο Δημόσια Βιβλιοθήκης Ληξουρίου Κεφαλονιάς, όπως άλλωστε κάνει και με άλλες 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Η εν λόγω Βιβλιοθήκη ξεκίνησε σαν δωρεά κτιρίου και αντικειμένων στο ελληνικό κράτος, η οποία έγινε αποδεκτή το 1959. Συστάθηκε με το 24351/6-7-1963 δωρητήριο συμβόλαιο, το οποίο περιείχε τον όρο να ιδρυθεί και στεγασθεί στο δωρηθέν κτίριο Βιβλιοθήκη – Μουσείο. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αξιόλογο τμήμα χειρογράφων και μουσείο (με σπάνιες βυζαντινές εικόνες, χειρόγραφα ευαγγέλια κ.ά.). Ο συνολικός αριθμός των βιβλίων αγγίζει τους 30.000 τόμους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα «Άπαντα» του Ιπποκράτη (σε έκδοση του 1595). Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Παλαιτύπων β) Δανειστικό τμήμα (και παράρτημα παιδικού τμήματος) γ) Μουσείο δ) Αρχείο ε) Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης και Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης για ΑΜΕΑ στ) Κινητή Μονάδα (βιβλιοαυτοκίνητο).

Είναι προφανές ότι όλος ο θησαυρός της γνώσης και του πολιτισμού που βρίσκεται στην Ιακωβάτειο, όπως και στις άλλες Δημόσιες Βιβλιοθήκες, επιδιώκεται να παραδοθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο με διάφορους τρόπους και μορφές (μεταξύ άλλων και μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων). Μεθοδεύεται συστηματικά η συρρίκνωση και η χειροτέρευση των όρων πρόσβασης του λαού και των παιδιών του στις Βιβλιοθήκες και στα Μουσεία. Είναι ενδεικτικό ότι η Ιακωβάτειος επιχορηγείται μόνο με 8.000 ευρώ . Πέρα από τ’ άλλα τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πολύτιμου ιστορικού αρχειακού και άλλου υλικού.

Η πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ- μονοπωλίων, είτε εκφράζεται με το άμεσο κλείσιμο και την ιδιωτικοποίηση είτε με τη μορφή της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών ως αποκεντρωμένων ανταγωνιστικών μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, είναι σε διαμετρική αντίθεση με τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας για μόρφωση και πολιτισμό. Σε συνθήκες καπιταλισμού, οι Βιβλιοθήκες απαξιώνονται πλήρως ως πνευματικός και πολιτιστικός θεσμός του τόπου και μετατρέπεται σε εμπόρευμα προς πώληση το πολύτιμο ιστορικό, πνευματικό υλικό τους..

Οι σύγχρονες ανάγκες σε ποιοτικό, προσβάσιμο δωρεάν βιβλίο, σε προσβάσιμο αρχειακό και μουσειακό υλικό διευρύνονται. Αυτό σημαίνει ότι οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έπρεπε να στηρίζονται ουσιαστικά για να επιτελούν το ρόλο τους. Να είναι πλήρως εξοπλισμένες, να διαθέτουν επαρκές προσωπικό που θα έχει μόνιμη και σταθερή εργασία. Να υπάρχει πλήρης κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων για εμπλουτισμό τους με βιβλία και άλλο απαραίτητο υλικό. Επιπλέον, θα έπρεπε οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες να είναι άμεσα συνδεδεμένες με την Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση, να αλληλοτροφοδοτούνται και να στηρίζουν πολύπλευρα την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη και η επαναλειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να συνεχίσει η λειτουργία της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης και όλων των άλλων Δημόσιων Βιβλιοθηκών, ως δημόσιων φορέων, που θα λειτουργούν με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους, που θα διαθέτουν το απαραίτητο μόνιμο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό καθώς και κρατική χρηματοδότηση για μισθούς και λειτουργικά;

2. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την αλληλοτροφοδότηση Δημόσιων Βιβλιοθηκών – εκπαίδευσης και την επαναλειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών;

3. Με ποια μέτρα θα διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται σε όλους δωρεάν πρόσβαση σε Βιβλιοθήκες και Μουσεία;

Οι βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος

Νίκος Μωραΐτης

Γιάννης Γκιόκας

email