Επερώτηση στη Βουλή για το Κοργιαλένειο Ίδρυμα Αργοστολίου

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Επανερχόμαστε στην με ΑΠ22511/9-9-2011 ερώτησή μας σχετικά με τα προβλήματα των εργαζομένων στο σημαντικό, για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεφαλονιάς Κοργιαλένειο Ίδρυμα, το οποίο είναι και κληροδότημα.

Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, στερεί την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη και το Κοργιαλένειο Μουσείο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς από την αναγκαία χρηματοδότηση, την οποία το κράτος υποχρεούται να καταβάλλει (μέσω των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού παλιότερα και του ενοποιημένου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σήμερα). Συνεχίζει και βαθαίνει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Το ίδρυμα, χωρίς πόρους, ωθείται στην εντονότερη ιδιωτικοοικονομική λειτουργία και αναζήτηση χορηγιών, στην αδυναμία συντήρησης του σπάνιου υλικού του και απαξιώνεται ως πνευματικός – πολιτιστικός θεσμός και λαϊκή περιουσία της Κεφαλονιάς. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θέση του ΚΚΕ για μετατροπή του Κοργιαλένειου σε ενιαίο δημόσιο φορέα, που θα λειτουργεί με την πλήρη ευθύνη του κράτους και κάτω από κοινωνικό έλεγχο.

Οι εργαζόμενες που έχουν απομείνει στερούνται επί ένα σχεδόν χρόνο τις αμοιβές τους. Η εργοδοσία του Κοργιαλένειου (Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο), αξιοποιώντας τη στάση πληρωμών από μεριάς του κράτους αλλά και την αντεργατική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, προσπαθεί να ανατρέψει τις συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης – αορίστου χρόνου επιβάλλοντας 4ωρα και εκ περιτροπής εργασία. Στις εργαζόμενες με μερική απασχόληση προσπαθεί μονομερώς να μειώσει στο μισό το μισθό. Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο τρομοκρατεί και απειλεί τις εργαζόμενες να αποδεχθούν τις επιλογές του.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των μουσείων και των βιβλιοθηκών που επιβάλουν οι πολιτικές κυβέρνησης -ΕΕ- ΔΝΤ η πρόσβαση στα αγαθά της γνώσης και του πολιτισμού μετατρέπεται σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Οι πολιτικές της αυτόνομης -ανταγωνιστικής- αποκεντρωμένης λειτουργίας των πολιτιστικών ιδρυμάτων, η πρόταξη του εθελοντισμού για τη λειτουργία τους, των συμπράξεων με ΜΚΟ κ.ά. εταιρικά σχήματα, υπονομεύουν τη δυνατότητα πρόσβασης του λαού και της νεολαίας και ισοπεδώνουν τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε:

  1. Να δοθούν άμεσα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να καταβληθούν άμεσα και στο 100% τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
  2. Να διασφαλίζεται η τακτική μηνιαία καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
  3. Να διασφαλιστεί η μόνιμη σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και να αποτραπεί η ανατροπή των εργασιακών σχέσεών τους με την περικοπή των μισθών, τα 4ωρα και την εκ περιτροπής εργασία.
  4. Να πραγματοποιηθεί το άμεσο πέρασμα του Ιδρύματος στην πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του κράτους με τη μετατροπή του σε ενιαίο δημόσιο φορέα.

Οι βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος

Γιάννης Γκιόκας

Χρήστος Κατσώτης