Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη για το θέμα σίτισης των Εκπαιδευτικών

Σωτήρης Κουρής

Κύριε υπουργέ,

Η δυσκολία των καιρών είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη και μαστίζει όλον το πληθυσμό της χώρας μας, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ιδιότητας και κοινωνικής κατάστασης. Η κρίση βιώνεται εντονότερα, σε περιοχές νησιωτικές όπως η Κεφαλονιά και η Ιθάκη που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες προσβασιμότητας, απομόνωση, ορεινότητα, ελλείψεις ικανών υποδομών και παροχών, για τους κατοίκους.

Το φαινόμενο γίνεται αρκετά σοβαρό, όταν πλήττονται χώροι ευαίσθητοι όπως αυτός της παιδείας, που θεμελιώνουν και διατηρούν την κοινωνική συνοχή μας και θέτουν τις βάσεις για το μέλλον,  της όποιας εν δυνάμει αναπτυξιακής μας πορείας.

Οι εξαιρετικά επώδυνες επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής πραγματικότητας στην παιδεία, που αποτυπώνονται στις συγχωνεύσεις, παύσεις λειτουργίας, μειώσεις του προσωπικού και στην αδυναμία κάλυψης ακόμη και των βασικών λειτουργικών αναγκών, των σχολείων και γενικά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καλλιεργούν την αβεβαιότητα και τείνουν να καταργήσουν την ελπίδα για  την ανάταση του τόπου μας και το ευοίωνο, υγιές μέλλον των παιδιών μας.

Στα πλαίσια αυτά, ένα πρώτο βήμα ενίσχυσης του κλάδου της εκπαίδευσης και ειδικά στα νησιά μας, είναι η στήριξη των ανθρώπων που την υπηρετούν αποτελώντας, την βάση την ψυχή και την δύναμή της και οι οποίοι είτε δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό και αμείβονται με κριτήρια ωριαίας εργασίας, είτε έχουν υποστεί εξαιρετικές μειώσεις στις αποδοχές τους, που δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθημερινά έξοδα διαβίωσής τους.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

  • Έρχονται να διδάξουν από άλλα μέρη, συνεπώς έχουν επιπλέον έξοδα ενοικίου αλλά και μετακινήσεως για τις φορές που μεταβαίνουν στο μέρος τους.
  • Επιλέγουν τον τόπο μας για την άσκηση του λειτουργήματός τους ως δάσκαλοι και καθηγητές, και έτσι καλύπτουν τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία του τόπου μας, συμβάλλοντας στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους νέους μας. Παράλληλα δίνουν πνοή στο νησί μας ενισχύοντας την οικονομία μας και προσθέτοντας στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια. Συνεπώς είναι σημαντικό να παρέχουμε δέλεαρ, κίνητρα για να επιλέγουν το νησί μας, προκειμένου να εργαστούν.
  • Επηρεάζονται σαφώς  από τα πάγια ζητήματα της προσβασιμότητας, της ελλείψεως κάποιων υποδομών και του φαινομένου της νησιωτικότητας, τα οποία τους δημιουργούν επιπλέον κόστη για την κάλυψη αναγκών και την εξασφάλιση βασικών παροχών και υπηρεσιών. Επίσης εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών τους ή περιοχές μας, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη,  όπως και πολλά άλλα νησιά αντιμετωπίζονται γενικά με επιφύλαξη, ως τόπος εργασίας και διαμονής.

Με γνώμονα  τα παραπάνω, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,- το οποίο διαθέτει Τμήματα στην Κεφαλονιά- με το  υπ.αρίθμ 36 Πρακτικό συνεδρίασής της έλαβε  απόφαση χορήγησης δικαιώματος σίτισης στην οικονομικά ευπαθή ομάδα των ανέργων εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού μας, στους χώρους εστίασης των Παραρτημάτων του ΤΕΙ στο νησί μας, έναντι της καταβολής του αντιτίμου των 5 ευρώ ανά γεύμα.

 Το εν λόγω ποσό, αν και διευκολύνει οικονομικά τους εκπαιδευτικούς δεν τους αποφορτίζει, καθώς  ένα γεύμα, δεν καλύπτει την ανάγκη ημερησίας εστίασης ενός ατόμου. Συνεπώς αθροιστικά με τα άλλα  ένα ή δύο γεύματα, που θα πληρώνουν οι δικαιούχοι, το ανά ήμερα κόστος σίτισής τους, εμφανίζεται βεβαρυμμένο και ειδικά για κάποιον με  εξαιρετικά περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, ο οποίος έχει να διαχειριστεί και όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα.

Στην βάση αυτή και με δεδομένη την δηλωθείσα πρόθεσή σας, να σταθείτε αρωγοί στους ανθρώπους που υπηρετούν την εκπαίδευση στο νησί μας, παρακαλούμε όπως διερευνήσετε την δυνατότητα της επιπλέον χρηματοδότησης των εστιών σίτισης  του εν λόγω ΤΕΙ του οποίου τμήματα εδρεύουν στο νησί μας, προκειμένου να επιτευχθεί ή δωρεάν σίτιση των διδασκόντων και να αποφορτιστούν  πραγματικά, οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

Προσβλέπουμε στην επί της ουσίας συνεισφορά σας η οποία καθίσταται ζωτικής σημασίας, για την παιδεία, τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας.