Επιστολή προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς

Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά

Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε γραπτώς την διαμαρτυρία μας πρώτον ως προς την ταυτόχρονη πραγματοποίηση της 3ης  & 4ης συνεδρίασης 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς και δεύτερον ως προς την αναβολή πραγματοποίησης των ανωτέρω προγραμματισμένων συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν 3463/06, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιείται σε  ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Επίσης σε αυτή τη συνεδρίαση τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρα­τάξεις, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. Δικαίωμα παρέμβασης δίνεται σε κάθε φορέα, δημότη, κάτοικο ή φορολογούμενο του Δήμου.

Ακόμα και αν δεν σταθούμε στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα, η συγκεκριμένη συνεδρίαση του Απολογισμού των πεπραγμένων έτους 2013 έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2014, θεωρούμε απαράδεκτο, μη δημοκρατικό και παράνομο να δίνονται μόνο δυο ώρες χρονικής προθεσμίας συζήτησης για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά όλους τους φορείς και δημότες της Κεφαλονιάς.

Μάλιστα μετά από ένα τόσο σημαντικό θέμα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να συμμετάσχουν και σε μια τακτική συνεδρίαση 22 θεμάτων εντός ημερησίας διάταξης, χωρίς να συμπεριληφθούν και τα εκτός ημερησίας που πιθανόν θα προκύψουν.

Επιπλέον ο Δήμαρχος κ. Παρίσης γνώριζε ότι υπήρχε προγραμματισμένη ειδική δημόσια συνεδρίαση αρχικά για την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 και τελικά, μετά από αναβολή της αρχικής ημερομηνίας, για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015, τουλάχιστον από τις 10 Ιανουαρίου όπου και δημοσιεύτηκε η αρχική πρόσκληση. Είναι ανεπίτρεπτο η συγκεκριμένη συνεδρίαση που αναβλήθηκε ήδη μια φορά, να αναβάλλεται ξανά και μάλιστα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του στην ΠΕΔΙΝ. Δεν μπορεί να οργανώσει, ως Πρόεδρος και Δήμαρχος, τις ήδη προγραμματισμένες υποχρεώσεις του στην ΠΕΔΙΝ και στο Δήμο έτσι ώστε αυτές να μην συμπίπτουν χρονικά;

Τέλος αν και μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο αναβολής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης λόγω απουσίας του Δημάρχου, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο αναβολής της τακτικής συνεδρίασης  λόγω απουσίας του Δημάρχου και του Αναπληρωτή Δημάρχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η ειδική δημόσια συνεδρίαση με θέμα τον Απολογισμό των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013 πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία όπου θα είναι και μοναδικό θέμα συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας.

Με εκτίμηση

Ο Επικεφαλής

Θεόφιλος Μιχαλάτος

email