Έργα Συντήρησης Οδικού Δικτύου – 3.092.133,28 € σε Κεφαλονιά & Ιθάκη

Έργα οδοποιίας

Έργα οδοποιίας

Την Τρίτη  22 Ιουλίου  2014 ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε

 1. Την σύμβαση εκτέλεσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 779.800,00 €
 2. Την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 471.040,00 €
 3. Την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την  εκτέλεση του έργου “ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στο συνολικό έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013” ολικού προϋπολογισμού 10.200.000,00 €, το οποίο με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει κατανεμηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας με το ποσό των 3.516.607,19 €, Ζακύνθου με 1.990.369,07 €, Κεφαλληνίας και Ιθάκης με 3.092.133,28 € και Λευκάδας με 1.600.890,46 €.

Το ποσό των 10.200.000,00 € διατέθηκε στις αρχές του 2014 από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατόπιν μεγάλων πιέσεων της Περιφέρειας για να αντιμετωπισθούν τα μεγάλα προβλήματα συντήρησης του οδικού δικτύου, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν τύχει της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Με τα έργα που έχουν ενταχθεί στα παραπάνω ποσά ανά Περιφερειακή Ενότητα προβλέπεται να εκτελεστούν εργολαβίες για την συντήρηση – βελτίωση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών, για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών και γενικά για τον ευπρεπισμό του οδικού δικτύου των.

Ειδικότερα η πορεία των σχετικών εργολαβιών της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ έχει ως εξής:

 1. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 779.800,00 €, την 22-07-2014 υπογράφηκε η σύμβαση με αντικείμενο την κατασκευή ασφαλτικής επίστρωσης σε τμήματα της Ε.Ο. Κέρκυρας – Παλαιοκαστριτσας – Γύρω Κρατσάλου – περιοχής Τρουμπέτα – Ρόδας και την ανακατασκευή συστημάτων φωτεινών φωτεινών σηματοδοτών στην Ε.Ο. Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας
 2. Έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ” προϋπολογισμού 280.000,00 €, η έναρξη θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η μετατόπιση εναέριου και υπόγειου δικτύου από την ΔΕΗ.
 3. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ”, προϋπολογισμού 300.000,00 €,  προς δημοπράτηση με αντικείμενο την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών.
 4. Έργο: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, προϋπολογισμού 400.000,00 €, θα δημοπρατηθεί στις 5-8-2014, με αντικείμενο την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, δικτύων συλλογής ομβρίων και αντιμετώπιση κατολισθήσεων.
 5. Έργο: “ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 100.000,00 €, δημοπρατήθηκε την 15-07-2014 με αντικείμενο την αποκατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης και την διαγράμμιση τμημάτων οδικών αξόνων
 6. Έργο: “ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 100.000,00 €, θα δημοπρατηθεί στις 7-8-2014 με αντικείμενο τον καθαρισμό από βλάστηση τάφρων σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου και νησίδες.
 7. Έργο: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 471.040,00 €, προς δημοπράτηση με αντικείμενο την κατασκευή ασφαλτικών επιστρώσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου.
 8. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ – ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ” προϋπολογισμού 435.000,00 €, είναι προς συμβασιοποίηση με αντικείμενο την ανακατασκευή τμημάτων του οδοστρώματος στις περιοχές που παρουσιάζονται προβλήματα ομαλότητας από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.
 9. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ” προϋπολογισμού 400.000,00 €, είναι προς συμβασιοποίηση με αντικείμενο την κατασκευή ασφαλτικών επιστρώσεων σε τμήματα οικισμών
 10. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ” προϋπολογισμού 120.000,00 €, είναι προς υπογραφή της σύμβασης με αντικείμενο τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου.
 11. Έργο: “ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 100.738,97 €, αφορά δαπάνες προς Δ.Ε.Η.

Η πορεία των σχετικών εργολαβιών της Περιφερειακής Ενότητας ΖΑΚΥΝΘΟΥ έχει ως εξής:

 1. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ- 2013” προϋπολογισμού 385.373,72 € είναι σε προσυμβατικό  έλεγχο
 2. Έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ” προϋπολογισμού 135.000,00 €, το οποίο εκτελείται
 3. Έργο: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΠΑΣΤΡΑ” προϋπολογισμού 75.000,00 €, το οποίο βρίσκεται στην διαδικασία απαλλοτριώσεων.
 4. Έργο: “ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΠΑΣΤΡΑ” προϋπολογισμού 790.000,00 €, συντάσσεται η μελέτη.
 5. Έργο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ “ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ” Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ” προϋπολογισμού 200.000,00 €, είναι προς συμβασιοποίηση.
 6. Έργο: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ” προϋπολογισμού 180.000,00 €, συντάσσεται η μελέτη.
 7. Έργο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ” προϋπολογισμού 224.995,35 €, συντάσσεται η μελέτη.

Η πορεία των σχετικών εργολαβιών της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ έχει ως εξής:

 1. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ – 2013” προϋπολογισμού 500.000,00 €, το οποίο εκτελείται.
 2. Έργο: “Π.Σ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΤΡΟΥ” προϋπολογισμού 200.000,00 €, έχει εκπονηθεί η μελέτη και εκκρεμούν η ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματικής σύμβασης και αδειοδοτήσεων.
 3. Έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ” προϋπολογισμού 153.147,77 €, είναι προς δημοπράτηση.
 4. Έργο: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ” προϋπολογισμού 100.000,00 €, είναι προς δημοπράτηση.
 5. Έργο: “ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ” προϋπολογισμού 200.000,00 € εκπονείται η μελέτη.
 6. Έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΡΓΙΟΥ – ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ” προϋπολογισμού 600.000,00 €, θα δημοπρατηθεί στις 5-8-2014
 7. Έργο: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ – ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ” προϋπολογισμού 130.000,00 €, έχει εκπονηθεί μελέτη. Η μελέτη του έργου είναι για 410.000,00 €, που θα καλυφθεί σε επόμενη τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης.
 8. Έργο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΙΘΑΚΗΣ” προϋπολογισμού 187.769,16 €, εκπονείται η μελέτη.
 9. Έργο: “ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”  προϋπολογισμού 323.793,45 €, εκτελείται.
 10.  Έργο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ” προϋπολογισμού 317.422,90 €, εκτελείται.
 11. “ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ” προϋπολογισμού 100.000,00 €. Θα τροποποιηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 12. Έργο: “ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΣΟΥ” προϋπολογισμού 280.000,00 €, εκτελείται.

Η πορεία των σχετικών εργολαβιών της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΥΚΑΔΑΣ έχει ως εξής:

 1. Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ – 2013” προϋπολογισμού 355.004,61 €, είναι προς συμβασιοποίηση.
 2. Έργο: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 654.960,00 €, είναι προς δημοπράτηση.
 3.  Έργο: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ προϋπολογισμού 240.000,00 €, θα δημοπρατηθεί στις 29-7-2014.
 4. Έργο: “ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 200.000,00 €, θα δημοπρατηθεί στις 31-7-2014.
 5. “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ” προϋπολογισμού 60.000,00 €, είναι προς προκήρυξη.
 6.  Έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ”  προϋπολογισμού 50.000,00 €, εκπονείται η μελέτη.
 7. “ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 40.925,85 €, αφορά πληρωμές δαπανών Δ.Ε.Η. για τον ηλεκτροφωτισμό και την πλωτή γέφυρα.