Ερώτηση του ΚΚΕ για την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στο Αργοστόλι

ΚΚΕ

ΚΚΕ

Ερώτηση προς τους υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομίας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Νίκος Μωραΐτης σχετικά με την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στο Αργοστόλι (περιοχή Φαραώ).

Αναλυτικά το κείμενο:

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στο Αργοστόλι (περιοχή Φαραώ).

Το νέο σχολικό συγκρότημα που κατασκευάζεται στο Αργοστόλι (περιοχή Φαραώ) ενοχοποιείται από την τοπική Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλονιάς – Ιθάκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για μια σειρά προβλήματα που αφορούν την αντισεισμική θωράκιση και ασφάλειά του, αλλά και την εν γένει λειτουργικότητά του (απουσία κλειστού γυμναστηρίου, διαμόρφωση ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος κλπ.). Στο εν λόγω συγκρότημα υλοποιείται μελέτη του ΟΣΚ από ιδιώτη εργολάβο. Μετά από αυτοψία μηχανικών στο χώρο του νέου σχολικού συγκροτήματος διαπιστώθηκαν, μεταξύ πολλών άλλων, οι ακόλουθες κύριες παρατηρήσεις, που περιέχονται σε ενημερωτικό σημείωμα του ΤΕΕ το οποίο επιδόθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κοινοποιήθηκε στον ΟΣΚ:

Παντελής έλλειψη κατακόρυφων σενάζ “λαμπάδων” ακόμη και σε τοιχοποιία από τούβλα με πάχος συνολικά 30×30 πάνω στην οποία θα σφηνωθούν μεγάλα ανοίγματα (τζαμαρίες) στην είσοδο του σχολείου.

Απουσία οπλισμένων οριζόντιων σενάζ που να βλητρώνονται (αγκιστρώνονται) στα οπλισμένα στοιχεία (υπάρχει φελιζόλ μεταξύ υποστυλωμάτων και σενάζ).

Απουσία επιβλέποντος μηχανικού εκ μέρους του ΟΣΚ σε κρίσιμες φάσεις του έργου, λόγω μειωμένου προσωπικού του Οργανισμού. Ενδεικτικά τους οπλισμούς για τη σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων του ισογείου παρέλαβε ο εργολάβος και όχι κάποιος μηχανικός του ΟΣΚ. Επίσης, δεν επιδείχτηκαν ποτέ τα δοκίμια για την εν λόγω σκυροδέτηση, που ολοκληρωνόταν την ημέρα της αυτοψίας, αν και υπάρχει σχετική αυστηρή νομοθεσία (Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος) για τον τρόπο λήψης των δοκιμίων και τον έλεγχο της αντοχής τους στη συνέχεια.

Τα προηγούμενα όπως και δηλώσεις του τύπου “κανείς δεν έχει σκοτωθεί από πτώση τοίχου” (!!!), που έγιναν από τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, δείχνουν ότι υπάρχει υποχώρηση από τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται σε όλες τις κατασκευές στο νομό μέχρι σήμερα. Κανόνες που θα έπρεπε να ενισχυθούν περαιτέρω, βάσει του τελευταίου σεισμού και των ιδιαίτερα μεγάλων επιταχύνσεων, αλλά και βάσει του βαθμού σπουδαιότητας του έργου. Και αυτό συμβαίνει για το μοναδικό σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς και που θα φιλοξενήσει δύο ολόκληρα σχολεία και χιλιάδες μαθητές στην πορεία.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί τι μέτρα θα παρθούν ώστε:

  1. Να ολοκληρωθεί το συγκρότημα στο Φαραώ με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του και με συνεχή παρουσία επιβλέποντος μηχανικού του ΟΣΚ.
  2. Να τροποποιηθούν οι μελέτες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του τοπικού ΤΕΕ, με κατεπείγουσες διαδικασίες.
  3. Να διορθωθούν τα προβλήματα θωράκισης της τοιχοποιίας και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνει κατεδάφιση και ανακατασκευή.
  4. Να παρθούν τώρα δοκίμια σκυροδέματος (καρότα) ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα και αντοχή του ήδη σκυροδετημένου υλικού και να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα στους αρμόδιους φορείς.
  5. Να προβλεφθούν ανάλογα προβλήματα στις μελέτες του ΟΣΚ που θα υλοποιηθούν σε μια σειρά σχολεία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης είτε πρόκειται για καινούρια κτίρια είτε για εργασίες επισκευής στα υπάρχοντα.
  6. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι μόνο εποπτικοί από αρμόδιες επιτροπές του ΟΣΚ και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό (2003), που πρέπει να επικαιροποιηθεί, βάσει των δεδομένων του τελευταίου σεισμού (όχι πολυώροφα, επάρκεια σε προαύλια, αντοχή σε μεγαλύτερες επιταχύνσεις κλπ.).
  7. Να συνταχθεί μητρώο ελέγχων που θα επικαιροποιείται περιοδικά.
  8. Να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η ανέγερση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών συγκροτημάτων (κατ’ αρχήν πέντε σχολικών συγκροτημάτων που έχουν αποφασιστεί εδώ και δεκαετίες), με 100% δημόσιες επενδύσεις και χωρίς ΣΔΙΤ, με διασφάλιση του δημόσιου – δωρεάν χαρακτήρα τους.
  9. Να υπάρχει έλεγχος κατά τη διάρκεια των εργασιών για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα εργοτάξια».

 

email