Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για το Γηροκομείο Ληξουρίου

ΚΚΕ

ΚΚΕ

Το γηροκομείο Ληξουρίου ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και λειτουργεί ως ΝΠΙΔ με την  επωνυμία «Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου».  Οι πρόσφατοι σεισμοί φέρανε στην επιφάνεια νέα προβλήματα και όξυναν τα όσα ήδη αντιμετώπιζε με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι 36 τρόφιμοι του να ζουν σε άσχημες , αφού έχουν μεταφερθεί και μένουν στο γυμναστήριο της πόλης λόγω των σεισμών, χώρος ακατάλληλος για τροφίμους και εργαζομένους.

Μετά τον πρώτο μεγάλο σεισμό το κτίριο του γηροκομείου κρίθηκε ακατάλληλο και οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Ληξουρίου ωσότου επισκευαστεί, διαδικασία που θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου του γηροκομείου. Ενώ η τοποθέτηση προκάτ που θα μπορούσε προσωρινά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εδώ και δυο μήνες δεν προχωράει.

Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους με αυτοθυσία προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα της φροντίδας των τροφίμων, ενώ συχνά παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι .

Η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι του γηροκομείου Ληξουρίου δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των σεισμών, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν οι Κυβερνήσεις της. Πολιτική που κατευθύνει την πρόνοια στα χέρια των ιδιωτών, με τις ήδη υπάρχουσες δομές της να φεύγουν από την ευθύνη του κράτους και να στηρίζονται καθαρά στη «φιλανθρωπία» των επιχειρήσεων ή στον εθελοντισμό και στρέφοντας τις λαϊκές οικογένειες για τις ανάγκες στήριξης και περίθαλψης των ανθρώπων της σε διάφορες ΜΚΟ και σε ιδιωτικούς οίκους ευγηρίας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε με ευθύνη του κράτους:

–           Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα που οφείλονται στους εργαζόμενους και να εξασφαλιστεί η τακτική τους μισθοδοσία χωρίς καμία περικοπή και χωρίς να γίνει καμία απόλυση

–           Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση παράδοση σύγχρονου και ασφαλούς κτιρίου, και να μην εξαρτηθεί από το πότε ο ιδιώτης που έχει προσφερθεί να συμβάλει στην αποπεράτωση του θέλει να το παραδώσει.

–           Το Γηροκομείο Ληξουρίου να χρηματοδοτηθεί άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τις ανάγκες ανάπτυξής του. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου  προσωπικό, στην προοπτική ένταξής του στο δημόσιο.

–           Να σταματήσουν οι τρόφιμοι να πληρώνουν με οποιοδήποτε τρόπο για την παραμονή τους στο γηροκομείο, άμεσα ή έμμεσα μέσω των ασφαλιστικών τους ταμείων και να αναλάβει το κράτος 100% το κόστος περίθαλψής τους.

Οι Βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος

Νίκος Μωραΐτης

email