Εξαίρεση από την καταβολή τέλους πιστοποίησης για τους οινοποιούς της Κεφαλονιάς

Οινοποιία

Οινοποιία

Σας κάνουμε γνωστό ότι με έγγραφό του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτίθεται με τροποποίηση της 5833/155045/12-12-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα να εξαιρέσει της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους, για την πιστοποίηση των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών, όλες τις οινοποιητικές επιχειρήσεις του Νομού Κεφαλληνίας, για την αμπελοοινική περίοδο 2013-2014, λόγω των σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας και των εντόνων οικονομικών δυσχερειών που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα στο νησί.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email