Γ.Γ Δημοσίων Έργων: Η Κεφαλλονιά άντεξε

Καταστροφές από σεισμό

Καταστροφές από σεισμό

Στην Κεφαλλονιά υπάρχουν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ 33.000 περίπου συνδέσεις ηλεκτροδότησης.

Έως σήμερα έχουν γίνει 1.050 αυτοψίες, πρωτοβάθμιου ελέγχου, από τις οποίες προκύπτει για ένα ποσοστό 50% ο χαρακτηρισμός «προσωρινά μη κατοικήσιμο». Υπάρχουν επίσης σε εκκρεμότητα 500 αιτήσεις για αυτοψία. Οι αιτήσεις αφορούν βέβαια «πιθανώς μη κατοικήσιμα κτίρια».

Από τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν ότι το ποσοστό των κτιρίων του νησιού που κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο θα κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμο, δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 5%.

Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κατά τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, θα μειωθεί στο 1/3, δηλαδή στο 2%.

Η Κεφαλλονιά άντεξε.

email