Για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α

Σε απάντηση της επιστολής σας, σας αναφέρουμε ότι το ζήτημα της αποκατάστασης της ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ είναι εξαιρετικά επείγον και απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από όλους τους φορείς της Κεφαλλονιάς και του κράτους.

Επειδή πιστεύουμε πως πέρασε πια ο καιρός όπου διάφορα προβλήματα λύνονταν « δι ενεργειών ».  των βουλευτών, οι πλέον κατάλληλοι τρόποι είναι η ενημέρωση και η δυναμική κινητοποίηση  του λαού της Κεφαλλονιάς με τον συντονισμό της δικής σας επιτροπής.

Εμείς δηλώνουμε πως θα είμαστε  και οι τρεις στο πλευρό σας  σ οποιαδήποτε δράση αποφασίσετε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ        ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

email