Η ερώτηση του ΚΚΕ για τους μαθητές της Κεφαλονιάς και η απάντηση του κ. Φίλη

κινητοποίηση των σεισμόπληκτων στο Υπουργείο Παιδείας

Κνητοποίηση των σεισμόπληκτων στο Υπουργείο Παιδείας

Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών

Θέμα: «Μέτρα για τους σεισμόπληκτους μαθητές της Κεφαλονιάς – Ιθάκης και των σχολείων τους.»

Ο Νομός Κεφαλονιάς – Ιθάκης, δύο χρόνια μετά το μεγάλο σεισμό στην Παλική, μετρά βαριές πληγές σε ατομικές κατοικίες, σχολεία και άλλες δημόσιες υποδομές. Τα προβλήματα οξύνθηκαν για το σύνολο του Νομού με το σεισμό της Λευκάδας, από τον οποίο πλήγηκαν ιδιαίτερα η Βόρεια Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Κάτω από αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση παράτεινε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης για το νομό για μία ακόμη διετία. Ωστόσο, στο ΦΕΚ 417/Β/22-02-2016, από το νομό χαρακτηρίζονται σεισμόπληκτες περιοχές μόνο η Ιθάκη και η Έρισος.

Οι σεισμόπληκτοι μαθητές βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, αφού κάποιοι ζουν ακόμη και σε σπίτια χαρακτηρισμένα «κίτρινα». Οι σχολικές υποδομές είναι «χτυπημένες» τόσο από τον παλιό όσο και το νέο σεισμό ενώ πολύ μεγάλο μέρος των σχολείων μετασεισμικά στεγάζεται σε κοντέινερς. Το οδικό δίκτυο του νομού, επιβαρυμένο από τις πλημμύρες που «έδεσαν» με τους σεισμούς, παρουσίασε πολλά προβλήματα και έγινε ακόμη πιο επικίνδυνο για βραχοπτώσεις και καταρρεύσεις – καθιζήσεις τμημάτων από τα οποία διέρχονται σχολικά λεωφορεία. Πολλές αθλητικές υποδομές σε όλο το νομό, συνεχίζουν να είναι χαρακτηρισμένες ακατάλληλες.

Οι κρατικοί κωδικοί που αφορούν την αποκατάσταση των σχολικών και άλλων υποδομών είναι χωρίς χρήματα, αφού αυτά δεν επέστρεψαν ποτέ και χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει εξυπηρέτηση του χρέους και των δανειστών. Γενικότερα, η κυβέρνηση επιλέγει να κινηθεί στη γραμμή «επιστροφή στην πρότερη κατάσταση», με μικροεπιδιορθώσεις και χωρίς διασφάλιση των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών. Για τους κεφαλονίτες μαθητές όχι μόνο δεν παίρνεται κανένα ιδιαίτερο μέτρο ενίσχυσης (πχ Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη) αλλά και δεν προωθείται φέτος η ρύθμιση της ποσόστωσης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

  • Να παραταθεί ο χαρακτηρισμός του νομού, ως σεισμόπληκτου.
  • Να ανεγερθούν σύγχρονα – ασφαλή νέα σχολεία, με 100% κρατική χρηματοδότηση.
  • Να γίνουν ουσιαστικοί αντισεισμικοί έλεγχοι και να υπάρξει θωράκιση παντού.
  • Να μην επιστρέψουν σχολεία σε ακατάλληλα και πεπαλαιωμένα κτίρια.
  • Να ολοκληρωθούν οι μελέτες που εκκρεμούν για τα «κίτρινα» σχολεία με το νέο αντισεισμικό κανονισμό.
  • Να αποκατασταθεί όλο το εσωτερικό οδικό δίκτυο που αφορά τις σχολικές μεταφορές και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από βραχοπτώσεις.
  • Να σταματήσει το αίσχος της ακαταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
  • Να παραμείνει για σχολική χρήση όλη η έκταση του «Ξενία» και να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή του από το ΤΑΙΠΕΔ. Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση στα Ράγια του Πόρου και εκεί να γίνει το νέο σχολικό συγκρότημα της περιοχής.
  • Να δοθεί ποσόστωση στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και για τη φετινή χρονιά.

Οι βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος

Νίκος Μωραΐτης

Σταύρος Τάσσος

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση

με αριθμό 3489/25-02-2016»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 3489/25-02-2016, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Μωραΐτης και Σταύρος Τάσσος, με θέμα «Μέτρα για τους σεισμόπληκτους μαθητές της Κεφαλονιάς-Ιθάκης και των σχολείων τους» και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Η μέριμνα για τη σχολική στέγη σχετικά με έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Δήμων (άρθρο 5 του Ν.1894/1990, ΦΕΚ 110/Α’, άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ του Ν.3463/2006), ενώ με την κατάργηση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μεταβιβάστηκαν, ως πρόσθετες στις ήδη ασκούσες, οι αρμοδιότητες απόκτησης γης, προγραμματισμού, μελέτης και ανέγερσης νέων υποδομών (άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87ΙΑ’). Συνακόλουθα, αρμόδιο είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έργα σχολικής στέγης υλοποιεί παράλληλα και η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α. Ε.», η εποπτεία της οποίας έχει περιέλθει στο συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Όσον αφορά στη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου, με σκοπό την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των σχολικών κτηρίων και της ασφάλειας που παρέχουν στους χρήστες σε ενδεχόμενο σεισμού, καθώς και τον προσδιορισμό ενδεχόμενης απαιτούμενης μελέτης αντισεισμικής ενίσχυσής τους, σημειώνεται ότι το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην Εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’ και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, (ΦΕΚ 2856/Β’), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (έγγραφο με αρ. πρωτ.2450/9-4-2012, ΑΔΑ: Β4ΩΗΙ-ΤΞ3), και ο μετασεισμικός έλεγχος εκπαιδευτικών κτηρίων διενεργείται από μηχανικούς τον Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων (νυν «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. »), σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί σεισμικά φαινόμενα.

Ο ρόλος του ΥΠ.ΠΕ.Θ., αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτηριολογικό πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181/Α’, όπως έχει τροποποιηθεί) και ισχύουν για τον ΟΣΚ (πλέον «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.») και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (πλέον Δήμους) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν.3467Ι2006, ΦΕΚ 128/Α’).

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 182041/Β1/1 11-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΛΞΖ9-1ΒΗ) Υπουργική Απόφαση διατέθηκε έκτακτη χρηματοδότηση στο Δήμο Κεφαλονιάς ύψους 320.000,00€, για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στα σχολικά κτήρια του Δήμου, από τον καταστροφικό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2014. Η δαπάνη καλύφθηκε από τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ από το έργο «Κτιριακές παρεμβάσεις – διαρρυθμίσεις χώρων – προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού διδακτηρίων προσχολικής – α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης — ΤΕΕ και ΣΕΚ μετά των απαιτούμενων μελετών» με ενάριθμο 2014ΣΕ54400010 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 544. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για τη συντήρηση, επισκευή, βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών της Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επιπλέον, σχετικά με τη χρήση της έκτασης του «Ξενία» και άλλης προς ιδιωτικοποίηση έκτασης στα Ράγια του Πόρου για σχολική χρήση Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χωροθέτηση διδακτηρίων σε οικόπεδα του πολεοδομικού ιστού συναρτάται άμεσα της περιοχής εξυπηρέτησης και του εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού. Συγκεκριμένα, για την επιλογή οικοπέδου προς ανέγερση διδακτηρίου, εφόσον δεν υφίσταται καθορισμός χρήσης γης ως «χώρος εκπαίδευσης», προηγείται η τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών για τον έλεγχο της καταλληλότητας του, ήτοι της συγκρότησης Επιτροπής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρον 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (ως προς το αρμόδιο όργανο συγκρότησής της) και του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 (ως προς τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών) για τη διενέργεια αυτοψίας και διατύπωση κρίσης βάσει των κριτηρίων καταλληλότητας που έχουν θεσπιστεί με την αριθμ. 37237/ΣΤ1/2-4-2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β’).

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 τ. Α’) και λόγω των σεισμών που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Κεφαλονιάς τον Ιανουάριο — Φεβρουάριο του 2014, δόθηκε η εξής διευκόλυνση: «Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στους υποψήφιους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.». Αναλυτικότερα, στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, οι θέσεις αυτές ορίστηκαν για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’), δόθηκε η ανωτέρω διευκόλυνση και για δεύτερο συνεχές σχολικό έτος και συγκεκριμένα: «Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στους υποψήφιους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κεφαλληνίας Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον τον αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».

Τέλος, στο πλαίσιο της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» για το έτος εφαρμογής 2015-2016 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Κεφαλονιά — Ιθάκη) λειτουργούν τέσσερα (4) Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ. Κ. Ε.Δ.), εκ των οποίων τα τρία (3) αποτελούνται από μία σχολική μονάδα (υπ’ αριθμ. 10900/Δ2/25-01-2016, ΑΔΑ: 6ΛΙΞ4653ΠΣ-Ξ9Ν Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 Β’) Υπουργική Απόφαση, οι μαθητές Γυμνασίου στα Σ.Κ.Ε.Δ. μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα διδασκαλίας στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ