Η νέα ηγεσία του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας

Κατά την συνεδρίαση του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας της 30ης Μαΐου υπό την προεδρία του Προέδρου του κόμματος κ. Γερούλη Γεωργίου

Τοποθετήθηκαν

α. Α΄ Αντιπρόεδρος Φωτεινού Γεωργία

β, Ταμίας Σμυρλής Στέργιος και

Εκλέχθηκαν

α. Β΄Αντιπρόεδρος Χρηστίδης Χρήστος,

β. Γενική Γραμματέας Εξαρχουλάκου Μαρία και

γ. Πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας Καλαμπαλίκα Κωσταντία.

Για την Τοπική Οργάνωση

Σωτήριος Διον.Σάρλος

Πρόεδρος Πoλιτικού Συμβουλίου ΣΕΕ

Περ/κής Ενότητας Κεφαλληνίας