Η ομιλία του Δημάρχου Κεφαλονιάς στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η ομιλία του Δημάρχου Κεφαλονιάς στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η ομιλία του Δημάρχου Κεφαλονιάς στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Φίλες και φίλοι

Το Ετήσιο Τακτικό μας Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας αλλά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Η οικονομική  συγκυρία είναι εξαιρετικά δυσμενής, υπάρχει αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Mέσα σε αυτό το κλίμα  αποφάσεις και ενέργειες όπως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων  το επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο.

Η απόφαση αυτή είναι θεσμικά ανεπίτρεπτη. H Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να βοηθήσει αλλά θα πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Θα πρέπει να εξαιρεθούν τα ανταποδοτικά έσοδα των Δήμων, να προσδιορισθεί χρονικά το διάστημα της υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων και να ρυθμιστούν τα επιμέρους θέματα που θα προκύψουν.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες  προέχει η συνεργασία της Α΄θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί μόνο με κοινή στάση και αγώνα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων των Δήμων και γενικότερα τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μας  προβληματίζουν και μας απασχολούν όλους.

Τα έσοδα μας έχουν μειωθεί δραματικά καθώς η είσπραξη τους είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία. Παράλληλα η μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων τα τελευταία χρόνια είναι μεγαλύτερη από 60%.

Είναι πλέον απαραίτητο με θεσμικές μεταρρυθμίσεις να διασφαλίσουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι οικονομικά αυτοδύναμη και θα σταματήσει να εξαρτάται από τις διαθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης.

Μέσα στις δύσκολες σημερινές συνθήκες καλούνται να λειτουργήσουν οι Δήμοι μας, να δώσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα και κυρίως να αντιμετωπίσουν την κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση.

Οι κοινωνικές μας δομές (βοήθεια στο σπίτι, παιδικοί σταθμοί, κοινωνικά παντοπωλεία κ.λ.π.) δέχονται  μεγάλη πίεση αφού αποτελούν καταφύγιο για πολλούς συμπολίτες μας.

Είναι απαραίτητο να στηριχθούν και να ενισχυθούν τα κοινωνικά μας προγράμματα για  να συνεχισθεί η παροχή  υπηρεσιών στους δημότες μας και ιδιαίτερα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

Nα υλοποιηθεί ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της  ανθρωπιστικής κρίσης και για να στηρίξουμε τις τοπικές οικονομίες.

Το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος  πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα σε ολόκληρη τη χώρα.

Απαιτείται η επαρκής χρηματοδότηση των Δήμων και η ισότιμη συμμετοχή μας σε όλα τα  Ευρωπαϊκά και  Εθνικά προγράμματα και ιδίως στο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Επισιτισμού και στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες  είναι απαραίτητη  η απόδοση στους Δήμους μέσω των Κ.Α.Π. όλων των  πόρων που προβλέπονται από το Ν.3852/2010.

Να αυξηθεί το μερίδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

Να διατεθεί χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος με τελικούς δικαιούχους του Δήμους.

Να είναι ισότιμη η συμμετοχή των ΠΕΔ στο σχεδιασμό, στην εξειδίκευση και στην παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΠΑ.

Θα πρέπει επίσης να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες των Δήμων από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας όπως και οι δαπάνες από φθορές λόγω της κατάργησης των σχολικών φυλάκων.

Κοινό αίτημα ολόκληρης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η άμεση επανασύσταση της  Δημοτικής Αστυνομίας και να επανέλθουν οι σχολικοί φύλακες.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Εμείς οι νησιωτικοί Δήμοι αντιμετωπίζουμε περισσότερες δυσκολίες που οφείλονται και στο νησιωτικό χαρακτήρα μας.

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πρέπει να αναφερθώ σύντομα στα πολλά και σημαντικά αυτά προβλήματα.

Όπως γνωρίζετε τα νησιά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης είναι αποκομμένα από την ηπειρωτική χώρα και επομένως και από την εσωτερική αγορά.

Οι μετακινήσεις, αλλά και οι εισαγωγές  και οι εξαγωγές προϊόντων επιβαρύνονται υπέρμετρα με αποτέλεσμα το κόστος ζωής να είναι μεγαλύτερο.

Ιδιαίτερα στα μικρά νησιά τα προβλήματα είναι περισσότερα επειδή ο  μικρός πληθυσμός που έχουν  δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας.

Η ακτοπλοϊκή κυρίως αλλά και η αεροπορική σύνδεση  είναι θέματα ζωτικής σημασίας για τα νησιά  ώστε να μην είναι απομονωμένα και να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η θεσμοθέτηση του «μεταφορικού ισοδύναμου» και η εφαρμογή πολιτικών ειδικών ενισχύσεων για τα νησιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της απομόνωσης.

Υπάρχει ανάγκη για ολοκληρωμένες δράσεις  με την ενίσχυση  των υποδομών και την καλύτερη λειτουργία της υγείας και της παιδείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος είναι να μπορέσει να κρατηθεί ο κόσμος στα νησιά και ιδιαίτερα οι νέοι.

Έκτακτα περιστατικά και φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί που έπληξαν το 2014 την Κεφαλλονιά, δημιουργούν προβλήματα και πληγές που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί.

Το άρθρο 101 του Συντάγματος προβλέπει  ότι η Διοίκηση και ο νομοθέτης πρέπει πάντα να λαμβάνουν  υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους.

Η διάταξη αυτή  πρέπει να μη μένει γράμμα κενό αλλά να εφαρμόζεται καθημερινά στην πράξη.

Ζητάμε να μην αλλάξει το ειδικό φορολογικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει σήμερα σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές  και παράλληλα να επεκταθεί και να περιλάβει και τα νησιά του Ιονίου.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η συνεργασία των Δήμων μας και η κοινή δράση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της ΚΕΔΕ, είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτή τη δύσκολη περίοδο και για να δουλέψουμε όλοι μαζί για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τις τοπικές μας κοινωνίες.

Ο στόχος μας πάντοτε είναι :

Η Α΄θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι θεσμικά ισχυρή,

Να είναι οικονομικά αυτοδύναμη,

Να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄βαθμού βρίσκεται καθημερινά κοντά και δίπλα στον πολίτη και στα καθημερινά του προβλήματα.

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, υλοποιεί έργα και δράσεις.

Είναι ο πρωταγωνιστής κάθε προσπάθειας για την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικά σήμερα στις συνθήκες αυτής της πρωτοφανούς κοινωνικής και ανθρωπιστικής  κρίσης, χρειάζεται να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες μας.

Είμαι βέβαιος ότι με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τον αγώνα μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να οδηγήσουμε τον τόπο μας σε ένα καλύτερο αύριο.

Σας ευχαριστώ όλους

email