Υποβολές προσφορών για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών στη Βόρεια Ιθάκη

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προτίθεται να μισθώσει λεωφορείο (η προσφορά δεν περιλαμβάνει οδηγό και έξοδα καυσίμων που καλύπτονται από την Π.Ε. Κεφαλληνίας) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών στη Βόρεια Ιθάκη, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Ιθάκης. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την εκμίσθωση του λεωφορείου τους από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα 30.3.2015 έως 3.4.2015 δέχεται προσφορές με μέγιστο μίσθωμα τα 225,00€ και για το χρονικό διάστημα 20.4.2015 έως 20.6.2015 δέχεται προσφορές με μέγιστο μίσθωμα τα 2.160,00€.

Η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να αφορά και τα δύο χρονικά διαστήματα. Το λεωφορείο πρέπει να είναι κατάλληλο, για την μεταφορά μαθητών δημοτικού ώστε να εκτελεί το δρομολόγιο:

Περιγραφή Δρομολογίου Απόσταση
Σταυρός – Πλαιτρειθιά 2,54
Πλατρειθιά – Άγιοι Σαράντα 1,70
Άγιοι Σαράντα – Κιόνι 4,76
Συνολική Απόσταση: 9,00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους, μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου τρέχοντος έτους και ώρα 10:30 στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, σε κλειστό φάκελο – με τα στοιχεία της υπηρεσίας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την υπ’ αριθ. Οίκ.29220/6526/24.3.2015 πρόσκληση – στον οποίο θα περιλαμβάνονται:

  1. Οικονομική Προσφορά (με σφραγίδα και υπογραφή)
  2. Άδεια Λεωφορείου.
  3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
  4. Δελτίο ΚΤΕΟ στο οποίο οι δευτερεύουσες ελλείψεις πρέπει να έχουν επιδιορθωθεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων.
  5. Βεβαίωση από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας ότι το λεωφορείο τηρεί τις προϋποθέσεις μεταφοράς μαθητών δημοτικού (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, e-mail: tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email