«Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π. Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2015 με προϋπολογισμό 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαστικό κύκλο. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 10:00π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 25.5.2015 και ώρα 11:00π.μ.

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας: www.pin.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, τηλ. ταχυδρ. tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπαθής Ευάγγελος και κα. Δεσαλέρμου Χριστίνα, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 Κεφαλονιά Κωδικός CPV:90922000-6 NUTS:GR223.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της παράτασης του αντίστοιχου διαγωνισμού του οικονομικού έτους 2014, έχουν ήδη διενεργηθεί δύο (02) ψεκασμοί, από την αρχή, του τρέχοντος έτους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email