Λειβαθώ: Συνάντηση Εργασίας Α/Δημάρχου με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων

Λειβαθώ

Λειβαθώ

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 έγινε η Πρώτη Συνάντηση Εργασίας του Α/Δημάρχου Λειβαθούς κ.Ευάγγελου Κεκάτου με όλους τους κ.κ.Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι κ.κ.: Α.Χαραλαμπάτος (Τ.Κ.Βλαχάτων), Ε.Σταματελάτου (Τ.Κ.Καραβάδου), Λ.Γελάρδος(Τ.Κ.Κεραμειών), Ι.Κωνσταντάτος (Τ.Κ.Λακήθρας),  Χ.Μαγουλάς (Τ.Κ.Λουρδάτων), Α.Αυγουστάτος (Τ.Κ.Μεταξάτων), Θ.Καλλιβωκάς (Τ.Κ.Μουσάτων), Α.Παπαδάτος (Τ.Κ.Περατάτων), Δ.Μώρου-Δόριζα (Τ.Κ.Πεσσάδας), Θ.Φραγκιάς (Τ.Κ.Σβορωνάτων) και Μ.Μαφρέδας (Τ.Κ.Σπαρτιών).

Στη Σύσκεψη επίσης συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Ενότητας κ.Τάσος Μινέτος  καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Λειβαθούς  κ.Αντώνης Γεωργόπουλος.

Συζητήθηκαν θέματα της κάθε Ενότητας ξεχωριστά και  προσδιορίστηκε ο τρόπος συνεργασίας, η καθιέρωση προτεραιοτήτων, η ανάδειξη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε Ενότητας ξεχωριστά, η αντιμετώπιση των θεμάτων καθημερινότητας και η ενδο-συνεργασία των Ενοτήτων για την διευθέτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα των Τοπικών Συνεδριάσεων με τα Μέλη του κάθε Τοπικού Συμβουλίου, που όπως ορίζει ο «Καλλικράτης» οφείλουν να συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Λειβαθούς κ.Η.Κουρκουμέλη, που επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν την συμμετοχή του, έγινε αναλυτική ενημέρωση όλων των συζητηθέντων θεμάτων.

Σύντομα θα επακολουθήσουν Συνεδριάσεις με Θεματικούς παράγοντες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση και προγραμματισμό των εργασιών της κάθε Κοινότητας ξεχωριστά.