Μάκης Φόρτες: Δεν αρκεί η υπογραφή!

Μάκης Φόρτες

Μάκης Φόρτες

Καταρχήν είναι καλλίτερα να μιλάμε για «κτίριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αργοστόλι» αντί του ύποπτου εκπαιδευτικά και πολιτικά τίτλου «1ο και 2ο 12/θέσια Λύκεια στο Αργοστόλι».

Και αυτό γιατί ο δεύτερος τίτλος (άγνωστο πότε και γιατί καθιερώθηκε) στην εποχή των μνημονίων παραπέμπει σε ενοποίηση των δύο σχολείων με επακόλουθο την κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια απολύσεις σύμφωνα με το πρόσφατα ψηφισμένο μεσοπρόθεσμο.

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ των Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό 12.281.000 ευρώ και είναι σίγουρο αφενός ότι δεν αρκεί η υπογραφή της ένταξης και αφετέρου ότι θα είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες αν φορέας του έργου είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.

Για να τα πω απλά.

Πρώτον, αν το σχολείο δεν συμβασιοποιηθεί μέχρι τις 31/12/2013 …. ξεχάστε το από το ΕΣΠΑ αφού θα απενταχθεί!

Και αυτό γιατί όταν ο μέσος χρόνος από τη φάση της ένταξης μέχρι την συμβασιοποίηση ενός έργου στο ΕΣΠΑ των Ιονίων Νήσων είναι 16 μήνες, το σχολείο είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να συμβασιοποιηθεί στους 13 μήνες που απομένουν μέχρι τη νομική δέσμευση του προγράμματος (31/12/2013) αν δεν επιταχυνθούν θεαματικά οι διαδικασίες.

Άρα, η υπογραφή της ένταξης του έργου, αν δεν συνοδευτεί με συγκεκριμένες δεσμεύσεις είτε για τη συμβασιοποίηση μέχρι τις 31/12/2013, είτε για εναλλακτικό σχέδιο κατασκευής του, θα είναι σαν να μην έχει μπει.

Η επιλογή ως εναλλακτικού σχεδίου μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) θα είναι εμπαιγμός, αφού ήδη έχει αποδειχθεί αποτυχημένη μέθοδος για τα Ελληνικά δεδομένα, ξέχωρα που βιάζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της παιδείας.

Δεύτερον, είναι άστοχο και ενδεχόμενα καταστροφικό να δημοπρατήσει και να κατασκευάσει το σχολείο ο ΟΣΚ. Ο Δήμος Κεφαλονιάς θεσμικός ιδιοκτήτης έτσι κι αλλιώς του σχολείου, είναι είτε αρέσει είτε όχι ο φυσικός φορέας κατασκευής του σχολείου.

Βρισκόμαστε μπροστά στην έσχατη ευκαιρία να γίνει επιτέλους σεβαστός ο θεσμικός ρόλος του Δήμου σε μια κατεξοχήν δική του αρμοδιότητα.

1ο. Γιατί οι ρυθμοί του ΟΣΚ είναι αργοί, πολύ αργοί και στη φάση από την ένταξη μέχρι τη συμβασιοποίηση του έργου, μπορεί να αποβούν εγκληματικοί για το σχολείο.

2ο. Γιατί για ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο – το μεγαλύτερο αν δεν γελιέμαι κτιριακό έργο στην ιστορία της Κεφαλονιάς και το 5ο σε μέγεθος προϋπολογισμού έργο του ΕΣΠΑ – είναι αδύνατο να γίνει η επίβλεψη εξ αποστάσεως και πολύ περισσότερο από ένα οργανισμό όπως ο ΟΣΚ με χιλιάδες προβλήματα ο οποίος βρίσκεται μάλιστα υπό κατάργηση.

3ο. Γιατί είναι «τρελό» με το που τελειώσει το σχολείο να παραδοθεί στο Δήμο! Πολύ περισσότερο αφού ο Δήμος με τον «Καλλικράτη» σε 24 ημέρες (από 1/1/2013) αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της ανέγερσης σχολικών κτιρίων !

Συμπερασματικά. Η υπογραφή της ένταξης του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αργοστόλι δεν αρκεί!

Αν δεν συνοδευτεί από συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την απρόσκοπτη κατασκευή του θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ενέργειας για τις εντυπώσεις.