Μήνυμα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την Πρωτομαγιά

Σπυρίδων Σπύρου

Σπυρίδων Σπύρου

Οι εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα στηρίζουν την οικονομία της χώρας μας, τη δυνατότητα ανάπτυξης, την έξοδο από την κρίση, τη δυναμική στην παραγωγή και αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο οποίο θεμελιώνεται η αξία της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους λόγους αυτούς αξίζουν το σεβασμό μας, το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας.

Οφείλουμε δε να πούμε ότι οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που πλήρωσαν περισσότερο την οικονομική κρίση, με μείωση των αποδοχών τους.

Εκτός, όμως, από τους εργαζόμενους, βαρύτητα οφείλουμε να δώσουμε και στο μεγάλο ποσοστό ανέργων – κυρίως – νέων.

Τη νέα πολιτική μας πρέπει να τη χαράξουμε στη βάση της απασχόλησης, των κινήτρων σε επιχειρήσεις για προσλήψεις νέων και ταλαντούχων ανθρώπων, της δημιουργίας βάσης για εργασιακή ένταξη μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έχοντας τα χαρακτηριστικά της εποχικής απασχόλησης, προσπαθεί να μειώσει την ανεργία μέσω της ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση των επενδύσεων με παράλληλη προστασία του Περιβάλλοντος, με προγράμματα για τη Γεωργία και την έναρξη επιχειρήσεων από νέους.

Ευελπιστώ ότι με την έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου και μέσω και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα δοθούν σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη και άλλων τομέων οικονομίας στα νησιά μας, κάτι το οποίο είναι στα σχέδιά μας.

email