Νέα παράταση για νομιμοποίηση ντόπιων στάβλων

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ανταποκρινόμενο στο αίτημα παράτασης της διαδικασίας νομιμοποίησης των ντόπιων σταυλικών εγκαταστάσεων που έληγε στις 11 Μαρτίου, δρομολογεί νομοθετική ρύθμιση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταυλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Ειδικότερα στις σταυλικές εγκαταστάσεις για τις οποίες χρειάζεται η έκδοση άδειας οικοδομής περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή δήλωση αυθαιρέτου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι ΘιακοΚεφαλλονίτες Κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) στο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

email