Ο Αντιπεριφερειάρχης για το θέμα του 1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου

Σωτήρης Κουρής

Σωτήρης Κουρής

Μετά από το πρόσφατο δημοσίευμα με τίτλο «Όχι άλλες υποσχέσεις» που αφορά στο ζήτημα του 1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου το οποίο και ακολούθησε την από τις 24/10/2013 ενημερωτική μας επιστολή, θεωρούμε ότι η περαιτέρω διαδικασία ανταλλαγής επιστολών και τοποθετήσεων καθίσταται πλέον αδόκιμη και δεν εξυπηρετεί την υγιή και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Επισημαίνουμε ότι οι προφορικές μας τοποθετήσεις δεν διέφεραν σε τίποτε από αυτά που αποτυπώθηκαν και εγγράφως και κοινοποιήθηκαν στους μαθητές, ως εκ τούτου η αναφορά περί «υποσχέσεων» που υπονοείται ότι δεν τηρήθηκαν είναι απολύτως ανεδαφική.

Επιπρόσθετα οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο και την χρηματοδότησή του, έχουν ξεκινήσει έτη πριν και συγκεκριμένα από το 2004 και η τελική ένταξή του στο ΕΣΠΑ, συνιστά προϊόν σειράς ενεργειών και προσπαθειών διαχρονικά, που δεν έχουν ουδεμία σχέση με τις κινητοποιήσεις των μαθητών.

Ως εκ τούτου εμείς, όπως επιβάλλει ο ρόλος και η αρμοδιότητά μας επί του θέματος, περιοριζόμαστε πλέον στα των έργων και όχι των λόγων και συνεχίζουμε μεθοδικά και απρόσκοπτα την υλοποίηση των έργων βάσει των νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

Είμαστε βέβαιοι άλλωστε ότι δεν είναι τα παιδιά μας, αυτά που δεν καταλαβαίνουν την ουσία κάποιων διαδικασιών και δεν αντιλαμβάνονται την διάθεσή μας να συνεισφέρουμε, επιθυμώντας διαρκείς αναμοχλεύσεις, ενός ζητήματος που έχει ήδη δρομολογηθεί και βαίνει ομαλά προς άμεση υλοποίηση.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email