Ο Δήμαρχος στην Αλεξανδρούπολη

Ο Δήμαρχος στην Αλεξανδρούπολη

Ο Δήμαρχος στην Αλεξανδρούπολη

Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης, συμμετέχοντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για τα μοντέλα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ

Από το Γραφείο Επικοινωνίας

email