Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το 2014 – Π.Ε Κεφ/νίας

ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης

ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2014 ήταν το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έγινε σήμερα Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, στην Κέρκυρα.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 18 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 4 Λευκά.

Το ύψος του προϋπολογισμού – Έσοδα – έξοδα

  Στο ποσό των 24.800.633 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των εσόδων, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2014.

Στο ποσό αυτό προστέθηκαν αφενός το ταμειακό υπόλοιπο του 2013, το ύψος του οποίου φτάνει τα 18.174.452 ευρώ, καθώς και το ποσό του αποθεματικού του 2014 που ανέρχεται στα 575.022 ευρώ.

Σε ότι αφορά στο σύνολο των δαπανών, που προϋπολογίστηκαν για το 2014, ανέρχονται σε 42.400.063 ευρώ.

Η κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας:

Έσοδα:10.660.186 ευρώ

Έξοδα: 13.983.715 ευρώ

Αποθεματικό: 172.028

Ταμειακό Υπόλοιπο 2013: 3.495.558 ευρώ

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Έσοδα: 1.993.540 ευρώ

Έξοδα:  2.639.732 ευρώ

Αποθεματικό 2014: 0,00

Ταμειακό Υπόλοιπο 2013: 646.191 ευρώ

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Έσοδα: 8.088.335 ευρώ

Έξοδα: 11.378.819 ευρώ

Αποθεματικό 2014: 325.261 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο 2013: 3.615.745 ευρώ

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

Έσοδα: 4.058.571 ευρώ

Έξοδα: 14.397.796 ευρώ

Αποθεματικό 2014: 77.731 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο: 10.416.956 ευρώ

email