Π.I.N: Καμία απόλυση στο Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή

ΠΙΝ

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συζητώντας το θέμα: «Απολύσεις στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα», που εισηγήθηκε στο σώμα ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Δημήτρης Καρύδης,  αποφάσισε, κατά πλειοψηφία: 

  • Καμία απόλυση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα με οποιοδήποτε  τρόπο και μορφή (αργία, εφεδρεία, διαθεσιμότητα).
  • Αποφασίζουμε για την Περιφέρεια και ζητάμε από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα να μην υπογραφεί καμία διαπιστωτική πράξη απόλυσης.
  • Επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων πόρων που δεν έχουν αποδοθεί στον Α και Β βαθμό Αυτοδιοίκησης.
  • Μείωση των ανταποδοτικών και κάθε είδους φορολογίας που ακόμα περισσότερο συρρικνώνουν το Λαϊκό εισόδημα.
  • Να διατηρηθούν οι μετακλητές θέσεις των δημοσιογράφων της ΠΙΝ και των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών.
  • Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στους ΟΤΑ και στην Περιφέρεια όπου επί σειρά ετών προσφέρουν υπηρεσίες και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
  • Να μην χρησιμοποιηθεί η αξιολόγηση των υπαλλήλων ως πρόσχημα για απολύσεις
  • Καμία ιδιωτικοποίηση  Αυτοδιοικητικών και Κρατικών υπηρεσιών.

Η εισήγηση του Δημ. Καρύδη – «Απολύσεις στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα»

•           Διοίκηση τοπικών ζητημάτων

•           Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

•           Η εποπτεία του κράτους περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας και αποφάσεων

•           Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα για να εξασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια και να ενισχύει την αυτοδιοίκηση οικονομικά όταν της μεταβιβάζει δικές του αρμοδιότητες

Η καθιέρωση όλων των παραπάνω στο Σύνταγμα παραβιάζεται κατάφορα με νόμους και εγκυκλίους που επί της ουσίας καταργούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης Α & Β βαθμού.

Όταν η χρηματοδότηση από το κράτος μειώνεται σε ποσοστά που φτάνουν και το 92% (ΚΑΠ Δήμων 60%, ΣΑΤΑ 55,16%, λειτουργικά έξοδα Περιφερειών 60%, επενδύσεις 92%) και το αποκορύφωμα διώξτε και εργαζομένους, απολύστε προσωπικό τόσο στον Α όσο και στον Β βαθμό και στις κρατικές αποκεντρωμένες διοικήσεις. Η αρένα της ανεργίας τροφοδοτείται συνεχώς με νέα θύματα.

Οι απολύσεις βαφτίζονται διαθεσιμότητα και κινητικότητα, το μειωμένο και κακοπληρωμένο προσωπικό σηκώνει βάρη που δεν του αναλογούν.

Οι εργασιακές σχέσεις μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω. Η κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα, μέρα με την μέρα γίνεται τραγική-εφιαλτική.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

•           Καμία απόλυση προσωπικού

•           Καμία ιδιωτικοποίηση αυτοδιοικητικών και κρατικών υπηρεσιών

•           Επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων φόρων που δεν έχουν αποδοθεί στον Α & Β βαθμό αυτοδιοίκησης

•           Μείωση ανταποδοτικών και άλλων τελών και κάθε είδους φορολογίας που συρρικνώνουν ακόμα περισσότερο τα λαϊκά εισοδήματα

Η αυτοδιοίκηση Α & Β βαθμού δεν είναι εντολοδόχος υλοποίησης νόμων και εγκυκλίων που παραβιάζουν όλες τις θεμελιώδεις αρχές του θεσμού.

 

Σημειώνεται ότι, με σύμφωνη γνώμη του εισηγητή και προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική απόφαση, προστέθηκαν στην αρχική εισήγηση και οι προτάσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ενώ ξεχωριστή πρόταση κατάθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Γιώργος Καρύδης, από το «Ιόνιο Αρχιπέλαγος», η οποία και μειοψήφησε.

Η πρόταση του Γιώργου Καρύδη

•           Να μην γίνει καμία απόλυση προσωπικού

•           Το Δημόσιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς ΟΤΑ και να επιστρέψει δε αυτούς τα οφειλόμενα

•           Μείωση της πάσης φύσεως φόρων και ανταποδοτικών τελών και άμεση είσπραξη των οφειλόμενων  από μεγαλοοφειλέτες προς τους ΟΤΑ

•           Παραμονή των Δημοσιογράφων και των ειδικών συνεργατών στην ΠΙΝ

•           Οι Αυτοδιοικητικές και Κρατικές υπηρεσίες του κοινωνικού χαρακτήρα να μην ιδιωτικοποιηθούν και να διατηρήσουν τον Δημόσιο χαρακτήρα τους.

email