Παγώνουν για 2 μήνες οι υποχρεώσεις πολιτών προς τον Δήμο Κεφαλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Με απόφαση Δημάρχου και λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος μας ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η παράταση όλων των αποκλειστικών προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από το Δήμο Κεφαλλονιάς για ένα (1) μήνα όπως και την αναστολή για ένα (1) μήνα οποιασδήποτε επαχθούς διοικητικής πράξης.

2. Η παράταση για δύο (2) μήνες όλων των προθεσμιών για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις των δημοτών και των επιχειρήσεων προς το Δήμο.

Ο Α/Δήμαρχος

Σάββας Σαββαόγλου

Αναπληρωτής Δημάρχου

email