Πανελλαδικές: Τι θα ισχύσει για τους υποψηφίους από την Κεφαλονιά

Πανελλαδικές εξετάσεις.Φωτογραφία : kathimerini.gr

Πανελλαδικές εξετάσεις.

Θα προβλεφθούν για τους μαθητές της Κεφαλονιάς, θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πέρασε και η τροπολογία για τους μαθητές της Κεφαλονιάς που είναι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ.

Πρόκειται για την εφαρμογή και κατά τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις , της περσινής ρύθμισης να προβλεφθούν για τους μαθητές της Κεφαλονιάς, θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η τροπολογία έχεις ως εξής:

1. “Μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κεφαλληνίας που υπέβαλαν Αίτηση−Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, τωνΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

2. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118).

3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής:

α) Για τους υπο−ψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιωνΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. − ομάδα Β’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρ−βαση του αριθμού εισακτέων,

β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,

γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.ομάδα Β’ δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α’ μείνουν κενές,με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν ναδηλώσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,

δ) κατάτον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

4. Για τους μαθητές του σχολικού έτους 2013−2014 από Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων και αποφοίτησαν και οι οποίοι θα κάνουν χρήση του 10% για την εισαγωγή τους στις ίδιες σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την κατηγορία αυτή.

Οι θέσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας αυτής και κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων με τον τρόπο που ορίζεται”