Παράνομος οικισμός Ρομά και παράνομα σφαγεία στο Αργοστόλι

Ομιλία της Μαρίας Γιαννακάκη

Ομιλία της Μαρίας Γιαννακάκη

Το 1996, ο τότε Δήμος Αργοστολίου εγκατέστησε τις οικογένειες Ρομά του Δήμου σε χώρο ταφής ζωικών υπολειμμάτων σφαγής δίπλα από το Δημοτικό Σφαγείο Αργοστολίου παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας με το υπ’αριθμ. 1021/9-7-1995 έγγραφό της προς το Δήμο Αργοστολίου στο οποίο υπενθύμιζε επίσης πως με βάση το ΠΔ 330/85 απαγορεύεται η ύπαρξη κατοικίας σε απόσταση λιγότερο από 500 μέτρα από κάθε σφαγείο.

Η ίδια υπηρεσία με το υπ’αριθμ. 1773/15-9-2008 έγγραφό της προς το Συνήγορο του Πολίτη επέμενε την άποψή της. Ο οικισμός αυτός δε, ούτε τότε ούτε έκτοτε πληροί τις ελάχιστες συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως έχει διαπιστώσει ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ’αριθμ. 5730/12-8-2008 έγγραφό του προς όλες τις αρμόδιες αρχές.

Ταυτόχρονα, στο υπ’αριθμ. 4684/16-9-2008 έγγραφό της προς το Συνήγορο του Πολίτη, η Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας ανέφερε πως ουδέποτε είχαν εκδοθεί οικοδομικές άδειες τόσο για τον οικισμό Ρομά όσο και για το Δημοτικό Σφαγείο, γεγονός που σήμαινε πως και τα δύο ήταν και παραμένουν αυθαίρετα. Επί πλέον, τα σφαγεία δεν έχουν πια άδεια λειτουργίας με βάση τους σήμερα ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ και κατά καιρούς εκδίδονται προσωρινές άδεις εν όψει διαδικασίας αδειοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1) Γιατί επιτράπηκε η δημιουργία το 1996 από την πολιτεία και λειτουργία μέχρι σήμερα του αυθαίρετου οικισμού Ρομά δίπλα στο Δημοτικό Σφαγείο Αργοστολίου; Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες αρχές για την άρση των παρανομιών και ειδικότερα τη δημιουργία οικισμού για τους Ρομά με υποδομές για αξιοπρεπή διαβίωση είτε στην ίδια περιοχή με απομάκρυνση των σφαγείων είτε σε άλλη περιοχή;

2) Γιατί επιτράπηκε η δημιουργία από την πολιτεία και λειτουργία μέχρι σήμερα του Δημοτικού Σφαγείου χωρίς πολεοδομική άδεια και πρόσφατα χωρίς άδεια λειτουργίας με βάση τους κρατούντες κανόνες;

3) Επειδή η ίδρυση και λειτουργία τόσο του οικισμού Ρομά όσο και του Δημοτικού Σφαγείου δεν ήταν σύννομες, σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα δικογραφία από τον Εισαγγελέα και αν ναι για ποια αδικήματα; Επίσης, διατάχθηκε η διεξαγωγή ΕΔΕ για τις μη σύννομες ενέργειες των αρμόδιων αρχών;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ (ΔΗΜΑΡ)

email