Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Δημ. Υπαλλήλων Δήμου Κεφαλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

ΘΕΜΑ :  Σχετικά με την καταγγελία της ΔΑΣ –ΟΤΑ για την καταστρατήγηση των  δικαιωμάτων των εργαζομένων από την Δημοτική Αρχή .

Με έκπληξη διαβάσαμε στον τοπικό τύπο  την καταγγελία της ΔΑΣ –ΟΤΑ που καλούσε τους εργαζόμενους του Δήμου Κεφαλονιάς  να οργανωθούν στο ΠΑΜΕ , προκειμένου να αποτρέψουν  την καταστρατήγηση των  δικαιωμάτων τους από την Δημοτική Αρχή που σε συνεργασία  με  το νεοεκλεγμένο  Διοικητικό Συμβούλιο  « το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό» όπως μας  αποκαλεί ,προωθείται. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η καταγγελία της ΔΑΣ –ΟΤΑ είναι ψευδής  και το θέμα που πρόκειται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι καθαρά διαδικαστικό, σύμφωνα με την νομοθεσία (άρθρο 36 Ν 3584/2007 ) , για την διασφάλιση των υπηρεσιών   και των συναδέλφων  με την ρητή διευκρίνιση ότι:

«Η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας στις  υπηρεσίες δε θα θίγει το νομικό καθεστώς του ωραρίου και του πενθημέρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Στο κενό τελικά έπεσε η  επιλεκτική παρερμηνεία της εισήγησης από την  αναφερόμενη  παράταξη της μειοψηφίας  , προκειμένου να τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι και να αποδοθούν   οι ψευδείς και  συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Ιωάννης  Μικελάτος                          Σταματούλα   Τσιμάρα

email