(ΔΕΠ) του Δήμου Κεφαλλονιάς: Όχι σε “σκλάβους” Κεφαλονίτες μαθητές

Σκλάβοι

Σκλάβοι

Από τα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφαλονιάς της 03ης Δεκεμβρίου 2013..

Αρ. Aποφ. 06/2013 Περίληψη

Ελληνο Γερμανική Φιλία & Συνεργασία

Στο Αργοστόλι σήμερα 03η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η ΔΕΠ κατόπιν της αρ 58566 02/12/2013 πρόσκλησης του Προέδρου του που έγινε , σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. σύμφωνα με τα άρθρα 56 Ν 3582/10 & 50 Ν 1566/85..

Σε σύνολο των οκτώ (8) μελών παρόντα ήταν τα έξι (6) και ονομαστικά:

Παρόντες Απόντες

1. Πυλαρινός Διονύσιος Μαρκάτος Δημήτριος

2. Γεωργόπουλος Διονύσης Λεγάτος Θεόδωρος

3. Στελιανέσης Γεράσιμος

4. Τζατζάνης Βλαδίμηρος

5. Σπυράτος Γεώργιος

6. Γκισκίνης Νίκος

Ακολούθως ο κ Γεωργόπουλος θέτει το θέμα της Ελληνο- Γερμανικής συνεργασίας στην Παιδεία και αναφέρει τα εξής

H Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Κεφαλλονιάς θεωρεί ότι πρέπει να αποτραπεί κάθε δράση που θα μετατρέπει τους μαθητές των ΕΠΑΛ σε τζάμπα εργατικό δυναμικό (μαθητεία) για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας και της Γερμανίας. H ΔΕΠ προειδοποιεί μαθητές – εκπαιδευτικούς και γονείς των ΕΠΑΛ του Νομού ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής διακήρυξης της 4ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης επιχειρηματικών ομίλων και τοπικών διοικήσεων, αναζητούνται σχολεία – εταίροι προκειμένου να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση (!!!).

Την ώρα που κυβέρνηση – ΕΕ οδηγούν τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αργοστολίου να χάσουν τη χρονιά τους, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι δύο καθηγητές ειδικότητας στον τομέα υγείας και πρόνοιας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μη διδάσκονται ούτε τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, οι Γερμανοί εκφράζουν ενδιαφέρον για το συμφέρον των μαθητών!!! Άλλωστε, όπως τονίζεται στην κοινή διακήρυξη 19 σημείων που κατέληξε η Ελληνογερμανική Συνέλευση, «ενόψει της δραματικά υψηλής ανεργίας των νέων θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια προκειμένου να προσφέρουμε στους νέους μια ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση. Η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης με το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και με τις δυνατότητες μαθητείας στην Γερμανία, μπορεί να προσφέρει μια προοπτική που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε». Λένε καθαρά ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο για το νέο Λύκειο και το νέο ΕΠΑΛ, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους.

Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ευαγγελίζονται. Στερούν από τους μαθητές κάθε έννοια εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν με τη δια βίου μάθηση και την ψευτοκατάρτιση τζάμπα εργασία για το κεφάλαιο όχι μόνο εδώ αλλά και στη Γερμανία. Προβάλλουν ότι ο μαθητής θα πάρει μια βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας και επιστρέφοντας θα έχει δήθεν καλύτερες ευκαιρίες να αναζητήσει δουλειά στην Ελλάδα! Αλήθεια εκεί όπου κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις τα δίνουν όλα στο ξένο και ντόπιο μεγάλο κεφάλαιο (πεδία να κερδοφορήσει, απαλλαγές από φόρους και εισφορές, καθεστώς εργασίας – δικαιώματα – μισθούς ισοπεδωμένα), ποια προοπτική στα εργασιακά δικαιώματα μπορεί να υπάρχει για τη νεολαία; Τα μονοπώλια κλέβουν το σήμερα και υπόσχονται ένα θολό αύριο, το οποίο, όσο μεγαλώνουν τα κέρδη τους, θα είναι μαύρο και άραχνο για τη νεολαία.

Στο κάλεσμα των μονοπωλίων ανταποκρίνεται ο συμβιβασμένος συνδικαλισμός, οι καλοθρεμμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που υποτίθεται εκφράζουν τη δράση της Κοινωνίας των Πολιτών. Εκείνοι που προσλαμβάνουν, στην ουσία ενοικιάζουν για μερικούς μήνες κι ανακυκλώνουν φτηνό κι ευέλικτο εργατικό δυναμικό, που θέλουν να επεκτείνουν την τέτοια απαράδεκτη πρακτική με άλλες μορφές και στα σχολεία (π.χ. μέσω «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» βαφτίζοντας τους μαθητές ή τους άνεργους «επιχειρηματίες»), επιδιώκουν να καθιερώσουν τη σύγχρονη δουλεμπορία ως το «νέο μοντέλο εργασίας».

1. Καμία συνδρομή στα σχέδιά τους.

2. Μόρφωση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά. Να καλυφθούν τώρα οι ελλείψεις με επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών της διαθεσιμότητας. Να μην οδηγηθεί κανένα παιδί των ΕΠΑΛ να χάσει τη χρονιά του. Να επαναλειτουργήσουν τώρα όλοι οι τομείς που καταργηθήκαν.

3. Έξω οι επιχειρηματίες από τα σχολεία.

Σκλάβοι του 21ου αιώνα να μη γίνουν οι μαθητές του νησιού μας.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και τίθεται το θέμα σε ψηφοφορία

Υπέρ της Ανακοίνωσης Ψηφίζουν οι κ κ Γεωργόπουλος , Γκισγκίνης , Σπυράτος ,

Τζατζάνης ,Στελιανέσης

Κατά ψηφίζει ο κ Κεκάτος και λευκό ο Πυλαρινός

Η Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 40 & 50 Ν1566/87 και τις διατάξεις του Ν 3463/07

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της ανακοίνωσης που έθεσε ο κ Γεωργόπουλος όπως αυτή αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω.

 Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Κεφαλλονιάς

email