Δημοτική Αρχή: Δεν υπάρχουν μαζικές θεωρήσεις υπογραφών σε Κ.Ε.Π

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Προς ορθή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με πληροφορίες στα μέσα επικοινωνίας περί δήθεν ¨μαζικής θεώρησης υπογραφών σε Κ.Ε.Π. του δήμου μας, χωρίς την παρουσία των ενδιαφερομένων…¨ διευκρινίζουμε τα εξής:

Σε κανένα Κ.Ε.Π. του δήμου μας και κανένας υπάλληλος Κ.Ε.Π. δεν προέβη στην αναφερόμενη παράνομη ενέργεια.

Τα ανωτέρω διευκρινίζονται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Κ.Ε.Π. ο οποίος άμεσα προέβη σε σχετική διοικητική έρευνα.

email