Ενημέρωση ιδιοκτητών ακινήτων για τα κλαδιά από τα δένδρα τους

Κλάδεμα δένδρου

Κλάδεμα δένδρου

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα κλαδιά από τα δένδρα τους ή τα φυτά τους, εισέρχονται εντός των κοινόχρηστων χώρων, όπως προβούν άμεσα στο κλάδεμα αυτών, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα και η ασφαλής διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

Επίσης, επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα αλόγιστης κλάδευσης και καταστροφής δέντρων(π.χ ξήρανση) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10α του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου απαγορεύεται η μερική ή ολική κοπή δένδρων επί των πεζοδρομίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από 200,00€ έως 500,00 € ανάλογα με την έκταση της παράβασης που θα διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (άρθρο 22 παρ.2α του Κανονισμού Καθαριότητας)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

email