Επερώτηση Τ.Κουίκ για το Φισκάρδο Κεφαλονιάς

Φισκάρδο

Φισκάρδο

Εξηγήσεις για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, που λόγω της εμπλοκής αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών και Ναυτιλίας, αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμα τη Χερσαία Ζώνη Λιμένος της προαναφερομένης περιοχής, ζητά με Ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Ιονίου πελάγους.

Όπως είναι γνωστό, για να έχει τη δυνατότητα το εκάστοτε λιμενικό ταμείο να παραχωρεί το δικαίωμα απλής χρήσης χώρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος σε ιδιώτες, απαραίτητο είναι να έχει καθοριστεί η ζώνη αυτή.

Σύμφωνα με τον Πολιτευτή Κεφαλονιάς των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Σταύρο Λυκούδη, «εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθορισθεί η ζώνη αυτή τότε, έρχεται στο προσκήνιο η εμπλοκή αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου φέρνοντας σε αδιέξοδο το λιμενικό ταμείο που δεν δύναται πλέον να παραχωρήσει τους χώρους αυτούς προς ιδιώτες καθώς εμπλέκεται και η Κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου».

«Προτίθεστε μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού της ζώνης λιμένα στον οικισμό Φισκάρδου, να εκδώσετε σχετική εγκύκλιο βάσει της οποίας θα δίδεται η αρμοδιότητα στο Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει στην παραχώρηση των χώρων αυτών με γνώμονα το συμφέρον της περιοχής;», ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά να ληφθεί υπόψη προγενέστερη εγκύκλιος για ην ακολουθούμενη διαδικασία αδειοδότησης έργων εντός της Ζώνης Λιμένα, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

κ.κ. Υπουργοί,

Όπως είναι γνωστό για να έχει τη δυνατότητα το εκάστοτε λιμενικό ταμείο να παραχωρεί το δικαίωμα απλής χρήσης χώρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος σε ιδιώτες απαραίτητο είναι να έχει καθοριστεί η ζώνη αυτή.

Σύμφωνα με τον Πολιτευτή Κεφαλονιάς των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Σταύρο Λυκούδη, «εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθορισθεί η ζώνη αυτή τότε, έρχεται στο προσκήνιο η εμπλοκή αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου φέρνοντας σε αδιέξοδο το λιμενικό ταμείο που δεν δύναται πλέον να παραχωρήσει τους χώρους αυτούς προς ιδιώτες καθώς εμπλέκεται και η Κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου».

Ένα απτό παράδειγμα των παραπάνω είναι και η υφιστάμενη κατάσταση σε έναν από τους πλέον γνωστούς οικισμούς της Ελλάδας και της Κεφαλονιάς, το Φισκάρδο. Οι καταστηματάρχες της περιοχής στο ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου βρίσκονται σε αδιέξοδο αφού, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμα τους χώρους αυτούς.

Στα πλαίσια αυτά οι Χερσαίες Ζώνες Λιμένων πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο όσες περιοχές είναι απαραίτητες για να αναπτυχθούν οι υποδομές και τα έργα που απαιτούνται ώστε να εξυπηρετείται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Λιμένα.

Το λιμενικό ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης προχωρά στον επανακαθορισμό των εξομοιωμένων με ζώνη λιμένα παραλιακών και λιμενικών χώρων του λιμένος Φισκάρδου. Σύμφωνα με την αρ. 52/99 απόφαση της Λ.Ε. Κεφ/νίας είχαν εξομοιωθεί με ζώνη λιμένα οι παραλιακοί και λιμενικοί χώροι του λιμένος Φισκάρδου.

Η απόφαση αυτή είχε εγκριθεί με την αρ. 1878/99 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεστε μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού της ζώνης λιμένα στον οικισμό Φισκάρδου, να εκδώσετε σχετική εγκύκλιο βάσει της οποίας θα δίδεται η αρμοδιότητα στο Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει στην παραχώρηση των χώρων αυτών με γνώμονα το συμφέρον της περιοχής;

2. Θα λάβετε υπόψη σας την εγκύκλιο 8210 / 01/12 (ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-ΧΥ1);

Ο Ερωτών Βουλευτής

Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ