Γ.Φόρτες: Eξηγήστε μας τους λόγους κύριε Περιφερειάρχη

Μάκης Φόρτες

Μάκης Φόρτες.(Πηγή φώτο:voutospress.blogspot.com)

Κύριε Περιφερειάρχη

1.  Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου στη Λευκάδα είχατε παραδεχτεί σε σχετική ερώτηση συναδέλφου ότι «δεν γνωρίζατε πως έπρεπε να έχετε λάβει την εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν πάρετε μέρος στην περσινή Γενική Συνέλευση  της ΕΤΙΝ τον Ιούνιο 2011, ώστε να μπορείτε να εκπροσωπείτε νομίμως την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Για εφέτος, στις 22 Ιουνίου 2012 έχει ανακοινωθεί Γενική Συνέλευση της ΕΤΙΝ στη Λευκάδα όπου μεταξύ των άλλων θεμάτων, θα αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ερωτώ:

Στη φετινή Γενική Συνέλευση της ΕΤΙΝ γιατί συνεχίζετε την ίδια μη νόμιμη τακτική να συμμετέχετε δίχως εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου; Ουδείς εκ των συνεργατών σας δεν σας το επεσήμανε;

Πολύ περισσότερο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΙΝ που προγραμματίζεται για την επικείμενη Γενική Συνέλευση δεν θα έπρεπε να λάβει την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν προταθεί στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας; Για ποιο ποσό πρόκειται; Και ποια η αιτιολογία;

2. Ο ρόλος και η λειτουργία της ΕΤΙΝ, οι αρμοδιότητες και οι δυνατότητες που έχει ως εταιρεία να υποστηρίξει το τουριστικό προϊόν της ΠΙΝ, έχουν συζητηθεί αρκετές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο.                                                                                       Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχουν πείσει οι απαντήσεις, αλλά και προβληματίζει έντονα ο τρόπος που συνεχίζει να λειτουργεί η συγκεκριμένη εταιρεία.                                                                             Για του λόγου το αληθές, σε πρόσφατο διαγωνισμό που προκήρυξε στην Κέρκυρα η ΜΑΕΔΗΚ, η μονομετοχική εταιρεία του Δήμου Κέρκυρας, με τίτλο «υποστήριξη οργάνωσης τριών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει η ΜΑΕΔΗΚ στο εξωτερικό για την προώθηση των παραλιών της Κέρκυρας» η ΕΤΙΝ καίτοι προσήλθε στο διαγωνισμό, δεν κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΚΡΕ – 8ΑΒ) η ΕΤΙΝ αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό όχι για λόγους ουσίας, αλλά για τυπικούς λόγους, αφού δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά !!!

Ερωτώ:

Για ποιον λόγο δεν υπέβαλε τα τυπικά δικαιολογητικά η ΕΤΙΝ στο συγκεκριμένο διαγωνισμό;

Ποια η ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΙΝ που όφειλε να έχει ελέγξει την πληρότητα του φακέλου πριν την κατάθεση;

Μήπως η ΕΤΙΝ δεν έχει την εμπειρία συμπλήρωσης φακέλου ή ήταν η πρώτη φορά που διεκδικούσε έργο από φορέα άλλο από την ΠΙΝ;

Με αυτά «τα προσόντα» η ΕΤΙΝ νομίζετε ότι θα πρέπει η ΠΙΝ να συνεχίσει να πληρώνει για μια ανίκανη να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη του σκοπού της εταιρεία;

Εν κατακλείδι σας ερωτώ κ. Περιφερειάρχη:

Μήπως τελικά θα πρέπει αντί να συζητάμε για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης που προ πολλού έχει ξεπεραστεί από τους σύγχρονες τάσεις προώθησης του τουριστικού προϊόντος, παρωχημένης στην υποστήριξη των δράσεων της, ανίκανης να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στο ρόλο της με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της ανικανότητας να υποβληθεί ένας φάκελος δικαιολογητικών για τη συμμετοχή της σε ένα διαγωνισμό και με ανύπαρκτο τον πολιτικό έλεγχο και την πολιτική ευθύνη των εταίρων της και ιδιαίτερα του προέδρου της – μήπως θα πρέπει – να επιλεγούν άλλοι τρόποι διαχείρισης της τουριστικής προβολής των Ιονίων Νήσων, άλλες μέθοδοι πολιτικής ευθύνης και πολιτικής καθοδήγησης από τους εταίρους της και που σε κάθε περίπτωση θα επανακαθορίσουν το ρόλο της ΕΤΙΝ;

Ο επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Γεράσιμος Φόρτες

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam