H νέα στολή της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων

Στρατιωτική θητεία

Στρατιωτική θητεία

Στρατονομία τέλος! Και αυτή θα είναι η στολή της νέας Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο φόβος και ο τρόμος κάθε στρατιώτη, οι στρατονόμοι με το μπλε βρετανικό καπέλο και το ξύλινο γκλομπ “αποσύρονται” από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος προχωρά στην ίδρυση της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη φωτογραφία η στολή την οποία θα φορούν οι άνδρες της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων η οποία θα είναι χρώματος μαύρου.

Αστυνομία Ενόπλων Δυνάμεων

Θα επανδρωθεί από άνδρες και των τριών Όπλων ώστε να έχει διακλαδικό χαρακτήρα και βέβαια δεν αναμένεται να είναι…πιο επιεικής από την Στρατονομία, που βέβαια πάντα είχε το “στίγμα” ότι αποτελούσε τη συνέχεια της μισητής ΕΣΑ.

Ποιο είναι το σκεπτικό γι΄ αυτή την αλλαγή η οποία για τους στρατιωτικούς αλλά και για τους στρατιώτες είναι ιστορική;

Σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΘΑ που διχειρίζονται το θέμα “η ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας, που διέπει τη Στρατονομία, [Ν. 1746/ 1951 (ΦΕΚ Α’ 109)], οδήγησαν στην διαπίστωση της αναγκαιότητας θεσμοθέτησης νέου νόμου που θα ρυθμίζει κατά τρόπο ενιαίο την οργάνωση και λειτουργία των Στρατονομικών Υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, και ενισχύει τη διακλαδικότητά τους”.

Οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ που πήραν την εντολή από τον Αβραμόπουλο να προχωρήσουν υποστήριξαν την η ανάγκη για τη θεσμοθέτηση νέου νόμου, “ο οποίος έρχεται να καλύψει κατά τρόπο διακλαδικό τη λειτουργία της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και να παρέχει όλα εκείνα τα νομικά εφόδια, προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου, να λειτουργούν και σε αυτόν τον τομέα υποδειγματικά”, όπως λένε.

Το σχέδιο Νόμου για την “Αστυνομία Ενόπλων Δυνάμεων” είναι ήδη έτοιμο και συντάχθηκε προκειμένου να αναθεωρηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των αστυνομικών υπηρεσιών των ΕΔ.

Η αλήθεια είναι ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία της Στρατονομίας – Ναυτονομίας και Αερονομίας καθορίζεται σε πλήθος θεσμικών κειμένων, τα οποία:

Αποκλίνουν από τη σύγχρονη δικαιϊκή και νομολογιακή πραγματικότητα και χαρακτηρίζονται αναχρονιστικά.

Δεν συνάδουν με τη νέα οργανωτική δομή των ΕΔ, τις σύγχρονες κοινωνικές – υπηρεσιακές αντιλήψεις και απαιτήσεις.

Αδυνατούν να ρυθμίσουν με ενιαίο και συνολικό τρόπο τα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης από ένα σύγχρονο φορέα των ΕΔ, που του έχουν ανατεθεί αστυνομικά καθήκοντα.

Λόγω των δυσχερειών που επιφέρουν, δεν δίνουν τη δυνατότητα στα όργανα που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.

Οι κυριότεροι άξονες, πάνω στους οποίους κινήθηκε η σύνταξη του σχεδίου Νόμου και που αποτελούν καθοριστικής σημασίας στοιχεία, είναι οι εξής:

Η δημιουργία Διακλαδικής Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων με Τμήματα Στρατονομίας, Ναυτονομίας και Αερονομίας αντί της ύπαρξης ανεξάρτητης Στρατονομίας, Ναυτονομίας και Αερονομίας. Η νέα αστυνομία ΕΔ θα υπάγεται στη διοίκηση, εποπτεία και έλεγχο του ΓΕΕΘΑ.

Η καθιέρωση σαφούς πεδίου αρμοδιοτήτων που διευκολύνει την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων άμεσα και χωρίς τη δημιουργία αμφιβολιών ως προς τη νομική κατοχύρωση τους.

Τα καθήκοντα και ο τρόπος άσκησης αυτών καθορίζονται πλέον ρητά και με σαφήνεια.

Ο εναρμονισμός με τη σύγχρονη νομική πραγματικότητα (ποινικές – δικονομικές διατάξεις, αρμοδιότητες υπαγόμενες αποκλειστικά στην ΕΛ.ΑΣ.)

Η πρόβλεψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων θεμάτων και λεπτομερειών, προκειμένου να περιοριστεί η ανάγκη ρύθμισης αυτών με εξουσιοδοτούμενες πράξεις (ΠΔ ή ΥΑ), γεγονός που θα καθυστερούσε αισθητά την πλήρη εφαρμογή του νόμου.

Παράσημα …αντιαεροπορικά και με κοστούμι!

Εκτός από την ίδρυση της Αστυνομίας Ενόπλων Δυνάμεων πάντως το ΓΕΕΘΑ προχώρησε και σε μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που έχουν κι αυτές ας πούμε ενδυματολογικές αλλαγές . Σύμφωνα με σήμα του ΓΕΕΘΑ οι απόστρατοι θα μπορούν πλέον να φέρουν τα παράσημά τους ακόμη και με πολιτική περιβολή! Είναι κάτι που συνηθίζεται σε άλλες χώρες του εξωτερικού και ειδικά στις ΗΠΑ, για την Ελλάδα όμως είναι μάλλον πρωτόγνωρο και θα λέγαμε και λίγο περίεργο.

Είναι γνωστό ότι τα παράσημα που φέρουν οι αξιωματικοί εν ενεργεία και απόστρατοι συνδέονται όχι με πολεμικές δράσεις αλλά με χρόνους υπηρεσίας στο στράτευμα. Και είναι γεγονός ότι για το μέγεθός του ο Ελληνικός Στρατός έχει ήδη πάρα πολλά παράσημα. Αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο για την επινόηση ενός ακόμη παρασήμου.

email
Πηγή άρθρου: onalert.gr