Π.Παπαδάτος: Δημοσίευμα-Μύθευμα

Ο Παύλος Παπαδάτος

Ο Παύλος Παπαδάτος.

Σημερινό δημοσίευμα-μύθευμα αναφέρετε σε πιθανή δική μου συνεργασία ή σύμπραξη με τον κύριο Σάββα Σαββαόγλου στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, καθώς επίσης και για τηλεφωνική μου επαφή μαζί του.

Θα πρέπει λοιπόν να σημειώσω ότι:

Tτελευταία φορά που είδα τον αντιδήμαρχο κύριο Σάββα Σαββαόγλου, και μάλιστα εξ αποστάσεως, ήταν στις αρχές του 2012 και ουδέποτε στη ζωή μου είχα οποιαδήποτε τηλεφωνική επαφή μαζί του ή με κάποιον που τον εκπροσωπεί!

Και πραγματικά διερωτώμαι τι είδους σύμπραξη θα μπορούσα να έχω με την παρούσα δημοτική αρχή, τη στιγμή που οι θέσεις μου για αυτήν είναι γνωστές και πεντακάθαρες. (Το γεγονός ότι με τον κύριο Σάββα Σαββαόγλου ουδέποτε είχα οποιαδήποτε μορφή πολιτικής ή κοινωνικής σχέσης, αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας πικρίας ή εχθρότητας).

email