ΠΕΤΕΕΜ – Kαταγγελία

ΕΠΑΛ Ληξουρίου

ΕΠΑΛ Ληξουρίου

Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ τη απόκρυψη των κενών των εργαστηριακών καθηγητών ΤΕ01 των ΕΠΑΛ αρκετών ΔΔΕ, με διάφορα τεχνάσματα, όπως κάνουν συνήθως αρκετοί διευθυντές σχολείων στις περιπτώσεις αυτές, και στις προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2015-2016. Παράλληλα παρόμοιες μεθοδεύσεις ακολουθούνται χρόνια τώρα και στους μόνιμους διορισμούς (όταν γίνονταν) του κλάδου ΤΕ01 εργαστηριακών μαθημάτων, που έχουν εξαφανίζουν από τους πίνακες διορισμών εντελώς τις θέσεις στους αδιόριστους συναδέλφους του κλάδου μας (με αρκετά χρόνια προϋπηρεσία, παρά του ότι από το 2014 μόνο έχουν συνταξιοδοτηθεί πάνω από 65 συνάδελφοι μόνιμοι κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων του κλάδου ΤΕ01.

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα που υπέχει θέσης σκανδάλου είναι με το λειτουργικό κενό των εργαστηρίων της ειδικότητας ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγου) στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου της ΔΔΕ Κεφαλονιάς, Περ. Δ/νσης ιονίων Νήσων για 19 ώρες εβδομαδιαίως, όπου η συγκεκριμένη διεύθυνση εκπαίδευση φαίνεται να έστειλε το λειτουργικό κενό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π&Δ εκπαίδευση Ιονίων Νήσων το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την απόσπαση στα αρχεία του κράτους στη Κέρκυρα, υπηρετούντος οργανικά στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου εργαστηριακού εκπαιδευτικού ΤΕ01.06, αλλά οι «μυλόπετρες» του υπουργείου παιδείας στο «δρόμο» το μετέτρεψαν εντελώς παράνομα σε δύο προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ17.03 χωρίς η ΔΔΕ Κεφαλονιάς στα σχετικά της έγγραφα Δ.Υ./3010-20-15 και Δ.Υ./16-11-2015, χωρίς να έχει δώσει ποτέ κενό για θεωρητικά μαθήματα κλάδο ΠΕ Ηλεκτρολόγου!!! Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό για να φανεί η αυθαιρεσία της Περιφέρειας, που έγινε είναι ότι το λειτουργικό κενό ΤΕ01.06 στη ΔΔΕ Κεφαλονιάς για λογαριασμό του ΕΠΑΛ Ληξουρίου είχε δοθεί στο Υπουργείο (Για να δείτε τα λειτουργικά κενά πατήστε εδώ), το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα στους πίνακες για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Παραδόξως όμως κατά την διαδικασία των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2015-16 το κενό του κλάδου ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγου) του ΕΠΑΛ Ληξουρίου εξαφανίζεται και μετατρέπεται σε πρόσληψη αναπληρωτή ΠΕ17 θεωρητικών μαθημάτων αντί εργαστηριακού καθηγητή του κλάδου ΤΕ01.06

Αυτή τη συντεχνιακή λαθροχειρία την αναφέραμε στον διευθυντή Δ.Ε. Κεφαλονιάς-Ιθάκης ο οποίος μας ενημέρωσε ότι έχει ζητήσει να προσληφθεί ΤΕ01.06, χωρίς όμως να γνωρίζουμε εάν το κενό αυτό δόθηκε ποτέ και στο υπουργείο, όπως αποτυπώνεται στ σχετικά εμπιστευτικά έγγραφα της ΔΔΕ Κεφαλονιάς.

Μαθαίνουμε, εκ των υστέρων ότι η Περιφερειακή εκπαίδευση Ιονίων Νήσων στη συνέχεια εισηγήθηκε στο υπουργείο παιδείας το λειτουργικό κενό του κλάδου ΤΕ01.06 την μετατροπή του σε ΠΕ17.03 (!) Γιατί; Ποια σκοπιμότητα υπηρετείται; Ποια τα δεδομένα αλλαγής του λειτουργικού κενού των εργαστηρίων στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου; Μήπως συνεχίζει το «κατόπιν ενεργειών» μου; Τότε γιατί το υπουργείο προσκάλεσε τους συναδέλφους ΤΕ01 να υποβάλουν αιτήσεις πρόσληψης; Αυτό δεν είναι εμπαιγμός;  Θα αναζητηθούν ευθύνες;  

Αυτή η ωμή πρόκληση στους ανέργους του κλάδου μας, καθώς και η αδιαφορία για την εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών του Ληξουρίου καταδεικνύει, για μια ακόμη φορά, εκτός την παθογένεια του προσδιορισμού των κενών και πλεονασμάτων στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ και ΕΚ, και την αυθαιρεσία, που υπάρχει στην κατανομή του εργαστηριακού έργου των εκπαιδευτικών σε βάρος της απόκτησης ειδικότητας στη ΤΕΕ. Φανερώνει ότι το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει τους ιθύνοντες της εκπαίδευσης, όπως δείχνουν τα γεγονότα είναι η άρτια και ασφαλής εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών τους.

Αποτέλεσμα αυτών των αδιαφανών διαδικασιών είναι η μη αποτύπωση των πραγματικών αναγκών και με διάφορα τεχνάσματα, όπως στην περίπτωση, να υφαρπάζονται τα κενά των εργαστηριακών εκπαιδευτικών ΤΕ01 σε κάθε φάση και η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών απ’ το Υπηρεσιακό συμβούλιο να γίνεται με αμφίσημα δεδομένα και χωρίς άμεση γνώση των απαιτήσεων των εργαστηρίων κατεύθυνσης των ειδικοτήτων.

Με τη «μεθόδευση» αυτή εκτίθεται και η ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς, που δέχθηκε τις παράνομες προσλήψεις σε κενά που δεν υπάρχουν, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, που δέχθηκε χωρίς έλεγχο την κατάργηση ουσιαστικά της οργανικής θέσης του κλάδου ΤΕ01.06 στο σχολείο αυτό. Διόρισε παράνομα αναπληρωτές κλάδου θεωρητικών μαθημάτων στη θέση, που θα έπρεπε να καλυφθεί από συνάδελφο αναπληρωτή του πίνακα ΤΕ01.06. Εκτός και εάν η εργαστηριακή εκπαίδευση για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Ληξουρίου δεν είναι απαραίτητη!

Το Υπουργείο παιδείας καθώς και η ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση οφείλουν άμεσα να επανορθώσουν και να προχωρήσουν σε πρόσληψη εκπαιδευτικού στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου αναπληρωτή από τον πίνακα ΤΕ01.06.

Με ευθύνη και των αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ  και της ΕΛΜΕ-ΚΙ, πρέπει να τεθεί επιτακτικά το θέμα της υφαρπαγής του κενού στα εργαστήρια κατεύθυνσης του ΕΠΑΛ Ληξουρίου, του κλάδου ΤΕ01.06 για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ορθής κατανομής του εκπαιδευτικού προσωπικού, όσον αφορά τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων, με προτεραιότητα στους καθηγητές και υπευθύνους εργαστηρίων του άρθρου 14 ν. 1566/85. Ειδικά όταν οι συνάδελφοι θεωρητικών μαθημάτων, που εμπλέκονται στα εργαστήρια δεν έχουν πιστοποίηση χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού, ούτε και ανάλογη επιμόρφωση γι’ αυτό το δύσκολο έργο, όπως προτείνει το ΙΕΠ σε σχετικό έγγραφό του με αρ. πρωτ. .12012/23-10-2015, σε σχετικό μας αίτημα..

Καλούμε το Υπουργείο παιδείας να δόση άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα αδιαφάνειας και παραγοντισμού που προέκυψε με την πρόσληψη εδώ και τώρα εργαστηριακού καθηγητή ΤΕ01.06 στην κενή οργανική θέση στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου. .

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της νομιμότητας και του κλάδου μας το όλο θέμα, όπως δείχνουν τα γεγονότα θα οδηγηθεί μοιραίως σε ΕΔΕ, χωρίς δικιά μας ευθύνη, για να αποδοθούν οι πρέπουσες ευθύνες, αν προκύπτουν, σε κείνους που εμπαίζουν την υπηρεσία (ΚΥΣΔΕ) και τους ανέργους συναδέλφους του κλάδου μας, ίσως και για αλλότρια συμφέροντα.

Με κάθε επιφύλαξη νομίμου δικαιώματος υπέρ συναδέλφων του πίνακα ΤΕ01.06.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΕΕΜ – ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ                                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ

email