Ποιοι Αιρετοί κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης;

Αιρετοί & συνταξιοδότηση

Αιρετοί & συνταξιοδότηση

Σύμφωνα με έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μετά από Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ., Κυριάκος Βιρβιδάκης, στο οποίο καλούσε την Κυβέρνηση να ενημερώσει, αν εξετάζει το ενδεχόμενο, να καταβληθεί ισόβια σύνταξη σε όσους κατείχαν το αξίωμα του Προέδρου ή μέλους Τοπικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει, συνολικά, θητεία 20 ετών, εκ των οποίων τα 4 ως Πρόεδροι, το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει πως, υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, δεν είναι δυνατή η επέκταση χορήγησης σύνταξης και σε άλλες κατηγορίες, πλην εκείνων, που ήδη προβλέπονται.

Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, από τα αιρετά όργανα του Κράτους δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο όσοι διετέλεσαν Βουλευτές, Δήμαρχοι, μετακλητοί ή αιρετοί Νομάρχες, καθώς και Πρόεδροι Κοινοτήτων και υπό τις προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο και όσοι είχαν διατελέσει, αθροιστικά, επί μία 20ετία, Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων και Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι (με μια θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας).

Ωστόσο, με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, καταργήθηκε το δικαίωμα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο για όσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα εκλεγούν στα αντίστοιχα αξιώματα, από 12 Νοεμβρίου του 2012 και μετά.

«Κατόπιν των ανωτέρω και υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, δεν είναι δυνατή η ανακίνηση του θέματος επέκτασης των προαναφερόμενων διατάξεων και σε άλλες κατηγορίες αιρετών οργάνων, πολλώ δε μάλλον για όσους κατείχαν το αξίωμα του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 4 του ν. 2539/1997 ήταν τιμητικό και άμισθο» αναφέρει, στο έγγραφο του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΕ – ΜΠE

email
Πηγή άρθρου: epoli.gr