Σήμερα το μεσημέρι έστειλε η Κεφαλονιά τα Συγκεντρωτικά Του Β΄ Γύρου!

Γιώργος Καλούδης

Γιώργος Καλούδης

Οι στοιχειοθετημένες υποψίες μας για νοθεία, καθημερινά επιβεβαιώνονται με το πάρτυ που έγινε με τους σάκκους στα σπίτια ή στα ξενοδοχεία δικαστικών αντιπροσώπων και για τους οποίους και στα πρακτικά εκλογής μέχρι σήμερα δεν είχαμε πρόσβαση.

Σήμερα το μεσημέρι στις 13.20 έστειλε η Κεφαλλονιά στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Β΄γύρου σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη, δηλ. με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΑΚΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΣΤΟΥΣ 4.000 ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑΞΥ Α΄Κ Β΄ΓΥΡΟΥ ΚΛΠ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

Για τα επισπεύδοντα να ανακοινώσουν κατανομές εδρών ΜΜΕ και ΜΚΔ αλλά και για τη στοιχειοθέτηση των καταγγελιών μας απλά αντιγράφουμε τα άρθρα 144,145 και 146 του Ν.3852/2010 περί εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων και Περιφερειάρχη:

«Άρθρο 144

1.Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου και στην περιφέρεια. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως  με τοιχοκόλληση στο πρωτοδικείο και γνωστοποιεί στον Γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2.Ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου, περιέχει:

α)τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων,

β)το συνολικό αριθμό ψηφισάντων,

γ)τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,

δ)τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και

στ)την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού,δηλ. το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά τη κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.

3.Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα στον περιφερειάρχη.

Άρθρο 145

Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί 5 ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα.

Άρθρο 146

Επικύρωση της εκλογής

1.α.Το Πολυμελές Πρωτοδικείο μετά τη λήξη του πενθημέρου του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει με απόφασή του τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους τακτικούς και τους αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους κάθε συνδυασμού που εκλέγονται.

Άρθρο 147

Δικαίωμα ένστασης

Ένσταση μπορεί να ασκήσει:

α)κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας περιφέρειας,

β)όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια.»

Τονίζουμε και επισημαίνουμε τα πρωτοφανή  στα εκλογικά χρονικά γεγονότα ότι:

Μέχρι τώρα (14.27)που γράφεται αυτή η ανακοίνωση-καταγγελία, 15 ημέρες μετά τις εκλογές:

1)    Η περιφέρεια και το ΥΠΕΣ δεν έχουν αναρτήσει  δημοσιεύσει αποτελέσματα του α΄γύρου ανά εκλογικό τμήμα,

2)Η περιφέρεια και το ΥΠΕΣ δεν έχουν αναρτήσει  δημοσιεύσει αποτελέσματας για τη σταυροδοσία του α΄γύρου ανά εκλογικό τμήμα, στη Περιφέρειά μας.

3) Παραμένουν 4.000 λιγότεροι εγγεγραμμένοι μεταξύ α΄και β΄γύρου !

Ξανατονίζουμε ότι η επίσημη ανακοίνωση του Έφορου Δικαστικών Αντιπροσώπων, Προέδρου Εφετών, στα διαβήματα που του κάναμε για το σκοτάδι που υπάρχει, ήταν ότι «έχουν γίνει πολλά λάθη από τους δικαστικούς αντιπροσώπους ! ! !»

Για κάθε ψήφο ένας υποψήφιος μπορεί να αφιέρωσε και μία μέρα και ουδείς έχει δικαίωμα να του τον κλέψει.

email