Σωτήρης Κουρής: Απάντηση στους κυρίους της ΕΑΣ

Σωτήρης Κουρής

Σωτήρης Κουρής

Οι κύριοι του ΕΑΣ με τις πολλές ιδιότητες και τις πολλαπλές αρμοδιότητες, απαριθμούν περισπούδαστα τις δραστηριότητές, που τις χαρακτηρίζουν δικές τους, παρότι δεν τις δημιούργησαν οι ίδιοι. Θεωρούν κτήμα τους αυτά που απλά κληρονόμησαν από αυτούς οι οποίοι μόχθησαν τίμια, που αφιέρωσαν την ζωή τους  στην ευδοκίμηση τούτης της γης, καρπώνοντας αβίαστα, ανενδοίαστα, τον κόπο των αγωνιστών αγροτών του τόπου μας και μάλιστα εφαρμόζοντας μεθόδους, που ακόμη τελούν υπό έλεγχο.

Είναι ευρέως γνωστό ότι αναλαμβάνουν εργολαβικά, κάθε εξυπηρέτηση αγροτών και κτηνοτρόφων,  χωρίς ουσιαστικά να διαθέτουν  σχέση με την πρωτογενή παραγωγή. Πλέον αποκαλύφθηκε ο τρόπος που ενεργούν και σαφώς μετά από σωρεία επώνυμων καταγγελιών, συνεταιρισμών και παραγωγών για τις δράσεις τους, έχουν σταλεί οι υποθέσεις  στην δικαιοσύνη.

Με γνώμονα την κοινωνική απαίτηση για χρηστή διαχείριση και διαφάνεια, απορρίψαμε το αίτημά τους να αναλάβουν την επισκευή και λειτουργία των σφαγείων με το προτεινόμενο  κόστος του 1.100.000€, όταν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας με μεγάλη προσπάθεια και σε συνεργασία με τον Δήμο Κεφαλονιάς, τον Σύλλογο κρεοπωλών και τον επίτροπο της ΕΕ, ετοιμάζουν την λειτουργία των σφαγείων με προϋπολογιζόμενο κόστος μόνο 170.000€ περίπου, δηλαδή σχεδόν έξι φορές μικρότερο προϋπολογισμό από τα δικά τους ζητούμενα.

Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε τις … επενδύσεις τους.

Όσον αφορά το χόμπι μου την αμπελουργία, με ιδιαίτερη χαρά, τους προσκαλώ να επισκεφτούν τους αμπελώνες μου, ώστε «ιδίοις όμμασι» να δουν τις εκτάσεις  μου. Αν πάλι δεν πειστούν περί αυτού, ως μια δεύτερη πρόταση- πρόσκλησή μου ομολογουμένως δελεαστικότερη, τους περιμένω να γευματίσουμε μαζί, με την συνοδεία καλής ποιοτικής Ρομπόλας παραγωγής μου.

email