Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω του σεισμού

ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, με την αριθ.1259/01-12-2015 Απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2589/Β΄/             1-12-2015, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17-11-2015 στον Δήμο Λευκάδας και στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Συγκεκριμένα:

  1. Παρατείνονται μέχρι και την 29-02-2016 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Λευκάδας και την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας – Ιθάκης και λήγουν ή έληξαν, από τις 17-11-2015 και μέχρι την 29-02-2016.
  2. Παρατείνονται μέχρι και την 29-02-2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων, που λήγουν ή έληξαν από τις 17-11-2015 και μέχρι τις 29-02-2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, βεβαιωμένων οφειλών.
  3. Αναστέλλεται μέχρι και την 29-02-2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Εκ παραδρομής δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Μεγανησίου, στην προαναφερομένη Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμπεριληφθεί στις ευεργετικές διατάξεις και ο Δήμος Μεγανησίου, με νέα Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

email