ΠΕ Κεφ/νίας: Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Σας ενημερώνουμε πως προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στη δράση : «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής» στα πλαίσια της προκήρυξης των Μέτρων 311 και 313 – Άξονας 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Το ποσοστό ενίσχυσης των προτεινόμενων έργων, ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 (τριακόσιες χιλιάδες) Ευρώ.

Οι περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος στο Νομό Κεφαλονιάς για την ανωτέρω δράση, είναι οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κεφαλονιάς: Ελειού-Πρόννων, Ερίσου, Λειβαθούς, Ομαλών, Πυλαρέων, Σάμης (οι Τ.Κ.: Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων) και ο Δήμος Ιθάκης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων-φακέλων υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων είναι η 24η Απριλίου 2013.

Η υποβολή των αιτήσεων – φακέλων γίνεται τόσο ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( www. agrotikianaptixi.gr) όσο και έντυπα (αίτηση – φάκελος πρωτότυπος και αντίγραφο) στο Υποκατάστημα της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων/Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο Αργοστόλι (κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης-2ος όροφος).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας κα Νατάσα Κουρκουμέλη και Δημήτριος Μεσσάρης: 2671360510.

email