Περιφέρεια Ι.Ν: Τα θέματα της συνεδρίασης

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση την  Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013  και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση  Πρακτικών της 18ης/2012, 19ης/2012 και 20ης/2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  του Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  στα  Επτάνησα

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με θέμα «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στις τοπικές αγορές», Προϋπολογισμού: 20.000,00€

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση  αιτημάτων  Π.Ε. Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων για πρόσληψη  προσωπικού  & την απασχόληση  αναδόχων για το έτος  2013.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΘΕΜΑ 5ο : Συμπλήρωση- Τροποποίηση  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  Π.Ι.Ν έτους  2013.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΘΕΜΑ 6ο : 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν.  Οικ. Έτους 2013.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  νέου  λογαριασμού  ταμειακής  διαχείρισης  για την Π.Ε. Λευκάδας και  έγκριση  εξουσιοδότησης  για  μεταφορά  χρηματικών  υπολοίπων.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Λευκάδας  κ. Βερύκιος  Θεόδωρος.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή  υποχρεώσεων Εταιρείας  Ανάπτυξης  Λευκάδας  Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ ).

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Λευκάδας  κ. Βερύκιος  Θεόδωρος.

ΘΕΜΑ 9ο: Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Ε.Ι.Ν. για την παραχώρηση της χρήσης της μαθητικής εστίας Αργοστολίου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 10ο: Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Κεφαλονιάς για εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Κεφαλονιάς, προϋπολογισμού 240.541,29€

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 11ο: Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Ιθάκης για εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Ιθάκης, προϋπολογισμού 136.536,00€

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 12ο: Αίτημα παραχώρησης γραφείων στην Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την στέγαση Υποκαταστήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, με σκοπό την υποστήριξη των ιδιωτικών Επενδύσεων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουρή Σωτηρίου, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου) στην τακτική Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης «ΑΠΟΠΛΟΥΣ».

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013  και ώρα 10:00 στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣ 

Επερώτηση 1η : Για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εγκατάστασης  της ΠΙΝ  στο  νεοκλασικό  κτίριο στο  οποίο  στεγάζονταν  τα Δικαστήρια  Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ.Καλούδης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση  για το Α1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση  Επιτροπής  για την νέα  Προγραμματική  Περίοδο 2014-2020.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΘΕΜΑ 3ο: Λειτουργικά  προβλήματα   στο   Γενικό  Νοσοκομείο  Ζακύνθου

Εισηγητές:Ο Αντιπεριφερειάρχης  Ζακύνθου  κ. Μυλωνάς Διονύσιος – Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  της  παράταξης  « Ιόνιο  Αρχιπέλαγος » κ.  Γιαννάτος  Ελευθέριος.

ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση  για  το  Μεταξάτειο  Κληροδότημα

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 5ο : Ενημέρωση πορείας για την Προγραμματική Σύμβαση των αρχαιολογικών ανασκαφών της Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη  απόφασης  για  την  κατάργηση  της  Περιφερειακής  Υπηρεσίας  Τουρισμού  Ιονίων  Νήσων  του  ΕΟΤ και  του  γραφείου  υποστήριξης  Αργοστολίου

Εισηγητής: Ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  της  παράταξης  « Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Τσίπης  Φώτης.

ΘΕΜΑ 7ο :Το  έτος 2014  συμπλήρωσης  150  χρόνων  από  την  Ένωση των  Επτανήσων  με  την  Ελλάδα. Καθιέρωση  της  περιόδου  15-21ης Μαΐου ως  Επτανησιακής  Εβδομάδας – Καθιέρωση   σταθερών  εκδηλώσεων σε  όλα  τα  Επτάνησα

Εισηγητές: Οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  της  παράταξης  « Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Τσίπης  Φώτης  και  κα  Μακρή  Αμαλία.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 35 του αρ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος και για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων – επιβλαβή – κατασχεμένα – εγκαταλελειμμένα πλοία.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή αίτησης του «Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών» για τοποθέτηση ερασιτεχνικού εξοπλισμού τεχνολογίας WiFi. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 10ο : Διαβίβαση περιβαλλοντικής μελέτης του έργου/ δραστηριότητας: Δημιουργία νέας πλωτής ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας 80 στρεμμάτων, στη θέση « Β.Δ Όρμου  Χαλίκι » Νήσου  Πεταλά  Εχινάδων  Νήσων  της  Π.Ε Κεφαλληνίας,  η  οποία  θα  προκύψει  από  τη  μετατόπιση  και  συγχώνευση  υφιστάμενης  μονάδας  στην  ίδια  περιοχή, μετά   εκσυγχρονισμού  και ολοκλήρωσης   της  παραγωγικής   δυναμικότητας της  εγκατάστασης  σύμφωνα  με  την κείμενη  νομοθεσία .

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

ΘΕΜΑ 11ο: Δημιουργία   νέας  πλωτής   μονάδας  υδατοκαλλιέργειας   80  στρ. στη  θέση « Β.Α Νήσου  Προβάτι»Εχινάδων   Νήσων  της  Π.Ε  Κεφαλληνίας , η  οποία  θα  προκύψει  από  αναδιάταξη   και  μετατόπιση   υφιστάμενης  μονάδας  στην  ίδια  περιοχή, μετά  εκσυγχρονισμού   και  ολοκλήρωσης   της  παραγωγικής  δυναμικότητας  της  εγκατάστασης   σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία .

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

email