Περικοπές σε 6 Υπουργεία – Μείωση κράτους κατά 50%

Περικοπές σε Υπουργεία

Περικοπές σε Υπουργεία

Στην δραστική μείωση του κράτους προχωράει η κυβέρνηση, την οποία θα επιβλέπει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς προσωπικά. Ηδη οριστικοποιήθηκαν προτάσεις περικοπών σε δομές και αριθμό υπάλληλων σε έξι υπουργεία, σε πολλά από τα οποία η μείωση των δομών και υπηρεσιών ξεπερνάει το 50% των υπαρχόντων.

Τα υπουργεία που υπέβαλλαν αρχικά προτάσεις είναι: Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, αν οι αλλαγές εφαρμοστούν θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος 23 εκατομμυρίων ευρώ και αποχωρήσεις 700 περίπου υπαλλήλων.

Οι υπάλληλοι θα αποχωρήσουν είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω κατάργησης των οργανικών τους θέσεων. Στην τελευταία περίπτωση θα μπουν στο πρόγραμμα Διαθεσιμότητας και Κινητικότητας, ούτως ώστε να μεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου.

Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να συνεδριάσει εκ νέου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης υπό τον πρωθυπουργό και μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα σχεδιαγράμματα όλων των υπουργείων. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των φορέων (όπως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΟΦ κα)

Τα σχεδιαγράμματα για τα πρώτα έξι υπουργεία που υπέγραψε ο πρωθυπουργός περιλαμβάνουν τα εξής:

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Οι μεταρρυθμίσεις στο συγκεκριμένο υπουργείο αφορούν την οργάνωσή του από  τρεις δομές επιπέδου γενικής διεύθυνσης:  διοικητικής υποστήριξης, διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανθρωπίνου δυναμικού. Επίσης το Εθνικό Τυπογραφείο μεταφέρεται στην γενική γραμματεία της Κυβέρνησης και όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου μεταστεγάζονται στο κεντρικό κτήριο, με εξαίρεση το Σώμα Ελέγχου το οποίο επίσης θα μεταστεγαστεί σε κάποιο δημόσιο κτίριο. Επίσης συγχωνεύεται ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης με το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται μείωση οργανικών μονάδων κατά 66%, αφού οι μονάδες που διαμορφώνουν σήμερα το υπουργείο θα περιοριστούν από 219 στις 65. Ειδικότερα προτείνεται να υπάρξει μείωση 50% στις γενικές διευθύνσεις, 57,14% στις διευθύνσεις και 47,14 στα τμήματα. Η εξοικονόμηση θα είναι της τάξης του 15% των δαπανών και θα προκύψει από τις δαπάνες  κτιριακής υποδομής, επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λειτουργικών εξόδων και συντήρησης. Σε απόλυτους αριθμούς η εξοικονόμηση μεταφράζεται σε 6.447.963 ευρώ, από τα οποία τα 4 εκ θα προκύψουν από τις μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο. Οι υπάλληλοι του υπουργείου θα μειωθούν στους 397 μέσα στο 2013, από 483. Από το 2009 έως το 2013 η μείωση υπολογίζεται σε ποσοστό 36,43%.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Στις προτάσεις του υπουργείου περιλαμβάνεται οι αναδιάρθρωση των δομών, η συγκέντρωση των υποστηρικτικών υποδομών σε ενιαία μορφή και η κατάργηση 4 νομικών προσώπων (ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΘΙ, ΕΑΧΑ ΑΕ) με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους  στην Κεντρική Υπηρεσία. Επίσης προβλέπεται στις προτάσεις η συγχώνευση του ΟΚΧΕ και της Κτηματολόγιο ΑΕ σε νέο οργανισμό και η μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ σε ένα ενιαίο κτίριο. Από τις παραπάνω αλλαγές εκτιμάται ότι η μεταβολή των δομών του υπουργείου πέσει κατά 58%. Η μείωση των οργανικών μονάδων θα μειωθεί από 291 σε 121, το δημοσιονομικό όφελος εκτιμάται στα 8.083.989 ευρώ από τα οποία η κτιριακή υποδομή θα είναι 4.132.963. Τέλος η στελέχωση των μονάδων θα μειωθεί από 1137 άτομα σε 875 με 985.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Στην αναδιάρθρωση των οργανικών δομών δίνεται έμφαση και στο συγκεκριμένο υπουργείο με το βάρος να δίνεται στην λειτουργία της γενικής διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία θα αναλάβει το αντικείμενο του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μετά την κατάργησή του. Συνολικά η μείωση των οργανικών μονάδων της κεντρικής υπηρεσίας θα φτάσει στο 46% και από 248 μονάδες που είναι σήμερα θα πέσει στις 135.
Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες η μείωση των οργανικών μονάδων θα είναι τις τάξης του 66%, από 358 σε 120.Συνολικά μείωση θα αγγίξει το 58% και οι μονάδες από 606 θα φτάσουν στις 205. Η δημοσιονομική εξοικονόμηση γι’ αυτό το υπουργείο μετά τις αλλαγές θα βρίσκεται στα 8.085.697 ευρώ ,τα οποία προκύπτουν από κτιριακή υποδομή, λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία και πρόσθετες απολαβές, αναδιοργάνωση εποπτευόμενων νομικών προσώπων. Η στελέχωση στην κεντρική υπηρεσίας θα «ψαλιδιστεί» από 1133 υπαλλήλους σε 930 – 960 και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες από 946 σε 880 με 900.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκονται οι οικονομικές υπηρεσίες και η αναδιοργάνωση της λειτουργίας τους.  Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του υπουργείου είναι η μεταφορά της αρμοδιότητας της εποπτείας των Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων στη Γενική Δ/νση Αντιεγκληματικής Πολιτικής και  η κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στο Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας. Επίσης καταργείται το Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών με το προσωπικό του να επιστρέφει στις υπηρεσίες προέλευσης.
Γενικά μειώνονται κατά 26% οι οργανικές μονάδες κεντρικής υπηρεσίας, από 53 που είναι σε 39. Δημοσιονομικό Όφελος που προκύπτει ανέρχεται στα 706.926 ευρώ, εκ των οποίων τα 341569 είναι από σωφρονιστικές υπηρεσίες. Η στελέχωση των μονάδων θα μειωθεί σταδιακά και από 14814 που ήταν το 2011 θα είναι 11427 το 2016.

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Η αναδιάρθρωση των δομών του ΣΕΠΕ με σκοπό την ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου του βρίσκεται ανάμεσα στις προτεραιότητες του υπουργείου. Έχει σχεδιαστεί η μείωση οργανικών μονάδων, πλην ΣΕΠΕ, κατά 46%. Θα φτάσει στις 110 από 192 που είναι σήμερα. Συγκεκριμένα στο ΣΕΠΕ η μείωση των οργανικών μονάδων προσδιορίζεται ποσοστιαία 31%, από 196 σε 135. Η συνολική μείωση θα είναι 37%, από 388 σε 245. Σε σχέση με το δημοσιονομικό όφελος στο υπουργείο Εργασίας υπολογίζουν ότι θα φτάσει μέχρι τα 5.394.170 ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία, της τάξης των 2268000, θα εξοικονομηθούν από «διάφορες σύνθετες δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης». Η στελέχωση κεντρικής υπηρεσίας από 596 άτομα θα πέσει στα 555 – 575, ενώ στο ΣΕΠΕ ίσως υπάρξει αύξηση και από 777 υπαλλήλους θα κυμανθεί τελικά από 770 μέχρι 830.

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Στους στόχους του ΥΜΑΘ πέρα της αναδιάρθρωση των οργανικών δομών περιλαμβάνεται  η ανάληψη δράσεων για θέματα βαλκανικών και παρευξείνιων περιοχών και η μεταφορά του τεχνικού επιχειρησιακού αντικειμένου και του αντίστοιχου προσωπικού (τεχνικών ειδικοτήτων) του Κε.ΔΑ.Κ. (Ν.Π.Δ.Δ.) στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου.
Από την συνολική αναδιοργάνωση του συγκεκριμένου υπουργείου θα προκύψει μείωση οργανικών μονάδων κατά 53%, από 55 σε 26 και εξοικονόμηση 2.681.259 ευρώ. Η στελέχωση θα μειωθεί το 2013 σε 146 υπαλλήλους  από 187 που ήταν το 2009.

email
Πηγή άρθρου: protothema.gr