Πετούν το ΕΚΦΕ Κεφαλονιάς στο δρόμο

Δ.Γεωργόπουλος

Δ.Γεωργόπουλος

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ θεωρεί ότι ο χειρισμός που πραγματοποιείται για το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Κεφαλονιάς – Ιθάκης ισοδυναμεί με έξωση και διάλυσή του. Συγκεκριμένα, ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη χώρος για να μεταφερθεί από το χώρο του ΕΠΑΛ Αργοστολίου (ΕΙΝ) που βρίσκεται σήμερα, ασκείται πολύμορφη πίεση προκειμένου άμεσα να εκκενωθεί η αίθουσά του και να αντιμετωπιστεί μερικά το κτιριακό πρόβλημα του ΙΕΚ. Το να γίνει καταγραφή υλικού του ΕΚΦΕ και αποθήκευση – όπως θέλει να κάνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Κεφαλονιάς – σημαίνει ότι, στην πράξη, όχι μόνο αναστέλλεται και επίσημα η λειτουργία του αλλά και ότι ενδεχομένως να υπονομευτεί κάθε δυνατότητα λειτουργίας του και στο μέλλον.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλιστούν παράλληλα τόσο η λειτουργία του ΙΕΚ όσο και του ΕΚΦΕ. Άλλωστε, η ΕΛΜΕ ήταν ο μόνος φορέας που ανέδειξε την ανάγκη να έχει το ΙΕΚ δικούς του χώρους που να καλύπτουν πλήρως τους μαθητές και πρότεινε σχετικά, πριν τους σεισμούς, να υπάρξει πρόβλεψη για τις υποδομές αυτές. Και τώρα θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί λύση άμεση για τους σπουδαστές του ΙΕΚ. Ωστόσο, μόνιμα διαμορφώνονται εκβιαστικά διλλήματα σε βάρος των σχολείων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς να λύνεται και το πρόβλημα των σπουδαστών των ΙΕΚ. Σήμερα, η ΔΔΕ Κεφαλονιάς αναλαμβάνει τεράστια ευθύνη, διότι κλείνει ένα χώρο εκπαίδευσης που στήθηκε με προσωπικές θυσίες συναδέλφων και που μπορεί και πρέπει να λειτουργεί αδιάλειπτα. Αντίθετα, οι κυβερνητικές πολιτικές της λιτότητας για την παιδεία και των ελλειμμάτων σε μόνιμο προσωπικό έχουν οδηγήσει στο να μη λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, προετοιμάζοντας την πλήρη απαξίωσή του. Να μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα θεμάτων περιλαμβάνει θέματα για τα οποία είναι προϋπόθεση η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων κυβέρνηση – τοπική διοίκηση και ΔΔΕ φροντίζουν να στερούν τους μαθητές του Νομού από την ενδεδειγμένη διδασκαλία, αφού το ΕΚΦΕ είναι βασικός συντελεστής της.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ απαιτεί να βρεθεί ΑΜΕΣΑ άλλος χώρος κατάλληλος, μέσα στο Αργοστόλι, για να είναι πιο κοντά στο σύνολο των σχολείων. Η τοπική διοίκηση (περιφερειακή και δημοτική) να φροντίσουν γι’ αυτό. Αφού γίνει με επαγγελματικό τρόπο η μεταφορά των υλικών και το στήσιμο του εργαστηρίου από την αρχή, συναινούμε στο να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός από το ΙΕΚ. Αυτό το γεγονός, που ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από το σεισμό, δεν αναιρεί τη συνολική τοποθέτησή μας για τη στέγαση των σχολείων του Νομού και του ΙΕΚ, χωρίς συγκατοικήσεις που έχουν αποδειχθεί προβληματικές. Εξάλλου, έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί ότι ο χώρος του ΕΠΑΛ θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά για το σχολείο αυτό χωρίς άλλες δράσεις στο εσωτερικό του (ΚΕΚ ΤΑΚΙ κλπ).

Τα όποια προβλήματα στη λειτουργία του ΙΕΚ βαρύνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση και την τοπική διοίκηση, οι οποίες, προκειμένου να βάλουν πλάτη σε κατανομές δαπανών για έργα που ενισχύουν την κερδοφορία του κεφαλαίου, έχουν για χρόνια σταματήσει οποιαδήποτε ουσιαστική αντιμετώπιση του στεγαστικού των σχολείων. Εκφράζουμε κατηγορηματική αντίθεση στο να κλείσει το ΕΚΦΕ επ’ αόριστον, τη στιγμή μάλιστα που αυτό τον καιρό – για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια – υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά γιατί υπάρχουν διαθέσιμοι συνάδελφοι. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ είναι σε διαρκή επαφή με την τοπική Ένωση Φυσικών και θα δώσει «παρών» σε παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Κεφαλονιάς για τις εξελίξεις που δρομολογούνται.

Αργοστόλι 31 Δεκέμβρη 2014

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 

Γεωργόπουλος Διονύσης

 

Βάρσος Δημήτρης

email