Πιστώσεις για το νέο Γηροκομείο και Λύκεια Αργοστολίου

Σπύρος-Σπύρου

Σπύρος Σπύρου

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης 10.500.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου: «Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» (Β’ φάση).

Σημειώνεται ότι Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Κεφαλονιάς και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ υπόλογος Διαχειριστής ορίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

Αξίζει, επίσης, να προστεθεί ότι η πίστωση του έτους 2013 για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου: 1ο και 2ο 12/Θέσια Λύκεια Αργοστολίου, που αφορά οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.605.100 ευρώ.

email