Πολίτες Ε.Ε: μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η εγγραφή στους Εκλογικούς Καταλόγους

Εκλογικοί κατάλογοι

Εκλογικοί κατάλογοι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 24/25.11.2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις επικείμενες Ευρωεκλογές και Δημοτικές εκλογές του 2014.

Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην χώρα μας και επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους πρέπει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 να εγγραφούν στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους.

Για την εγγραφή τους πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους και να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα).

Η σχετική Εγκύκλιος είναι στη διάθεση των πολιτών, αναρτημένη στα ΚΕΠ του Δήμου Κεφαλλονιάς και στα δημοτικά καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων.

Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Κεφαλονιάς

email