Πρόγραμμα Αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης

Βάσει της αριθμ. ΟΙΚ.494/7-4-2015 (ΦΚ 577/Β/9-4-2015 ΚΥΑ εξειδίκευσης των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών υλοποίησης των παροχών των άρθρων 1-3 του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
  

Οικογενειακή κατάσταση

ΕτήσιοΕισόδημα 

(ευρώ)

Έτους 2014

(αποκτηθέν το 2013)

Μεμονωμένο άτομο 2.400
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000

Συγχρόνως δεν θα πρέπει να έχουν:

 • Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 ευρώ αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από τα εισοδηματικά όρια της κατηγορίας τους ( το ετήσιο εισόδημα επί 2)
 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 1. ΑΜΚΑ αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κλπ)
 2. ΑΦΜ αιτούντος/συζύγου (και μελών εφόσον διαθέτουν),
 3. Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος,
 4. Δελτίο Ταυτότητας αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κλπ),
 5. Στοιχεία Εισοδήματος, Περιουσίας, Καταθέσεων κλπ
 6. Αριθμός Δημοτολογίου αιτούντος (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π.)
 1. ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις μέσω των Κ.Ε.Π. υποβάλλονται Ηλεκτρονικά  από 20 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2015 τις ώρες και ημέρες λειτουργίας των γραφείων Κ.Ε.Π. (Αργοστολίου – Παλικής: καθημερινά 07.30-19.45 & Σάββατο 08.00 – 14.00 – Λοιπά Περιφερειακά Κ.Ε.Π. 07.30 – 15.15 Δευτέρα .- Παρασκευή)

Πληροφορίες: Δ/νση Κ.Ε.Π. 2671361000 και σε όλα τα γραφεία Κ.Ε.Π.

Ο Αρμόδιος Α/Δήμαρχος

  Παπαδάτος Νικόλαος

email