Προκήρυξη για τα προγράμματα τουρισμού – Πληροφορίες

ΕΣΠΑ - Τουρισμός

ΕΣΠΑ – Τουρισμός

Το Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. και το  Υπουργείο Τουρισμού, πρόκειται να υλοποιήσουν στη Λάσση Αργοστολίου πέντε προγράμματα  διάρκειας 120 ωρών (23 ημέρες το καθένα) με τους παρακάτω τίτλους:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

Το κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε 25 άτομα εκπαιδευτικού επιπέδου Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου- ΙΕΚ.

Ωφελούμενοι από την παρούσα προκήρυξη είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής – εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 6,00 ευρώ(x120 ώρες) µικτό για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και συναφείς δραστηριότητες. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. Πλωτές μεταφορές. Υπηρεσίες εκμάθησης (π.χ. θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων, υπηρεσίες σχολής ιππασίας). Καταλύματα (π.χ. ξενοδοχεία, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ), υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ –συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο ΚΕΚ στη Λάσση Αργοστολίου (δίπλα στο Επαγγελματικό Λύκειο) έως και την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας (πρέπει να είναι σε ισχύ).

β. Βεβαίωση εργοδότη για την τελευταία απασχόληση στους παραπάνω τομείς τουρισμού

γ. Τα ένσημα της τελευταίας απασχόλησης.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο από Δημοτικό ή Γυμνάσιο ή Λύκειο ή ΙΕΚ

ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, δεν φοιτούν σε σχολείο ή σε κάποια σχολή και δεν έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο τρίμηνο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.

ζ. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

α. Βεβαίωση εργοδότη

β. Την τελευταία μισθοδοσία από την επιχείρηση απασχόλησης.

γ. Τα ένσημα ή άλλο τεκμήριο ασφάλισης του τελευταίου μήνα

δ-ζ Τα ίδια δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παραπάνω για τους εποχιακά εργαζόμενους.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ:

α. Βεβαίωση έναρξης από την εφορία

β. Βεβαίωση για την επιχείρηση από το επιμελητήριο

γ. Σφραγισμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι φυγόδικοι για οικονομικά εγκλήματα

δ-ζ. Τα ίδια δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παραπάνω για τους εποχιακά εργαζόμενους.

email