Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Η Α.Θεοπεφτάτου στη Βουλή

Η Α.Θεοπεφτάτου στη Βουλή

Θέμα: «Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χερσαίων χώρων της ζώνης λιμένα.»

Στους παραλιακούς οικισμούς της χώρας μας,  η χερσαία ζώνη  των λιμένων τους εκτείνεται σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο των οικισμών και πέρα από αυτό. Είναι ευνόητο ότι για πολλές δεκαετίες η χερσαία ζώνη λιμένα καλύπτει όχι μόνο ανάγκες των λιμένων, αλλά και αυτών των πόλεων. Και παλαιότερα, αλλά και με την άνοδο του τουρισμού στα νησιά μας, αυτές οι παραλιακές ζώνες αποτελούν τους σημαντικότερους χώρους αναψυχής, περιπάτου και τονώνουν την τοπική οικονομία.

Τα κατά τόπους Λιμενικά Ταμεία χορηγούσαν αδειοδοτήσεις για  χρήση τραπεζοκαθισμάτων στους επαγγελματίες, που έχουν παραλιακά καταστήματα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους.

Από την πλευρά των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών επιβλήθηκαν πρόστιμα και πρωτόκολλα κατεδάφισης για κατασκευές που καλύπτουν αυτά τα τραπεζοκαθίσματα. Πρόκειται για ελαφρά προσωρινά στέγαστρα ξύλινα ή μεταλλικά.

Επίσης επιβλήθηκαν ανάλογα πρόστιμα σε επαγγελματίες που είχαν αδειοδοτηθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 2971/01, ύστερα από εγκρίσεις ΥΕΝ, Υπ. Εθνικής Άμυνας και Υπ. Πολιτισμού.

Πολλές από αυτές τις κατασκευές έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/13 αρ. 23 παρ. 16α, σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονται για δύο έτη οποιεσδήποτε κυρώσεις και μάλιστα στα επόμενα εδάφια (16β,γ,δ) αναφέρονται οι προϋποθέσεις διατήρησής τους για πάνω από δύο έτη.

Στο με αριθ. φακ. 511.24/2015- αριθ. σχ. 1138- ΩΠ 17-11.40/02-15 σήμα σας αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, στον οποίο υφίστανται παράνομα έργα και

Επειδή για τις χερσαίες ζώνες λιμένα είναι συναρμόδια τρία διαφορετικά υπουργεία, με διαφορετικό νομικό πλαίσιο το καθένα,

Επειδή την έλλειψη συντονισμού των υπουργείων και τις χρόνιες αγκυλώσεις της διοίκησης καλούνται να χρεωθούν οι πολίτες,

Επειδή οι χερσαίες ζώνες λιμένα ως παραλιακοί χώροι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας,

Επειδή, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, αναστέλλονται οι κυρώσεις για τουλάχιστον δύο έτη για παράνομα έργα.

Ερωτάται ο Υπουργός:

  1. Θα προχωρήσει στην αναστολή ή τροποποίηση του με αριθ. φακ. 511.24/2015- αριθ. σχ. 1138- ΩΠ 17-11.40/02-15 σήματος;
  2. Θα προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις προσωρινές κατασκευές στις κοινόχρηστες χερσαίες ζώνες των λιμένων με ενιαία εφαρμογή απ’ όλες τις υπηρεσίες έτσι, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ισχύει ανά περιοχή;
  3. Θα προχωρήσει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προδιαγραφών όπως το ποσοστό καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου, καλαίσθητη μορφή με σεβασμό στις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, χρήση συγκεκριμένων υλικών κλπ;
  4. Θα προχωρήσει στη διαμόρφωση πλαισίου (διαδικασίες, αρμόδιοι φορείς) για την διενέργεια ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών και η εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές χρήσεις των χερσαίων ζωνών των λιμένων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Αμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

Γκαρά Αναστασία

Γρηγόρης Σταύρος

Ζαχαριάς Κώστας

Καματερός Ηλίας

Καρακώστα Ευαγγελία

Καρασαρλίδου Φρόσω

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπάρκας Κώστας

Πετράκος Θανάσης

Πολάκης Παύλος

Ρίζος Δημήτρης

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σταθάς Γιάννης

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

email